لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

دهمین گفتمان هنر و معماری
آفرینش باغ در طول تاریخ، زیباترین فعالیت انسان است. ایرانیان از ۶۰۰۰ سال پیش به هنر و معماری این پدیده احاطه پیدا کردند و در فلات خشک ایران، یکی از شگفت انگیزترین جلوه های تفکر بشری را به وجود آوردند. واژه پردیس مربوط به دوره ماد هاست و اولین طرح های سامان یافته بصورت چهارباغ در دوره هخامنشی ساخته شد. آیات قرآن کریم نیز در توصیف باغ های بهشت و ساختار زیبای آن اشارات متعدد دارد که الهام پذیری از آن را می توان در باغ سازی دوران اسلامی در ایران و در سایر کشورها مشاهده کرد. آثار هنرمندان و معماران ایرانی که باغ را تمثیلی از بهشت بر روی زمین می دانند هم چنین در سایر هنرها چون تصویرگری، قالیبافی و ادبیات، تسری یافته و در تمامی آن ها سعی شده است تا عالم مثال و جهان دنیوی با هم ارتباطی مفهومی پیدا کنند.

در باغ ایرانی، همه حواس انسان معطوف به مبدا پیدایش است. آواز پرندگان و جریان آب، نسیم خنک و عطر گل، انسان را که روحی لطیف و نشأت گرفته از رحمت حق دارد، به خدایش نزدیک تر می کند. بیهوده نیست که انسان دلتنگ، در فضای باغ ایرانی روحی تازه می یابد و بازتاب کهن و الگوی تصویر ازلی بهشت را تجربه می کند.

در نشست پایانی هفتمین دوره هم اندیشی انجمن که با نمایش فیلم همراه است، کتاب باغ های تاریخی تبریز توزیع می گردد.
آغازگر این گفتمان؛ خانم ها فاطمه کاتب، خوبچهر کشاورزی و آقایان شهریار سیروس، یزدان هوشور، فریبرز جبارنیا و فرخ باور خواهند بود.

زمان: چهارشنبه ۶ مهر ماه ۱۳۹۰ از ساعت ۱۶ الی ۱۹
مکان: موزه هنر امام علی (ع) – خیابان ولیعصر – چهارراه نیایش – بلوار اسفندیار – شماره