لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

نوزدهمین گفتمان هنر و معماری
در جوامع پیشرفته، علیرغم وجود رفاه اجتماعی و تامین نسبی، مراکز عام المنفعه در هر ناحیه و مجموعه شهری، به تعداد غیرقابل تصور وجود دارد و تعدد این مراکز گاهی این تردید را پیش می آورد که آیا در این جوامع، افراد نیازمند به آن میزان هست که نهادهای کمک رسان، این چنین گستردگی و تنوع و فعالیت داشته باشند.

حقیقت این است که فطرت آدمی میل به نوع دوستی دارد و این تمایل هر زمان که بتواند عرصه بروز پیدا کند خود را به وضوح نشان می دهد. در جوامعی که تامین اجتماعی و حفظ سلامت جامعه از اهم ارکان و اهداف دولت است نیز به علت محدودیت های گوناگون در سطوح مختلف، به داوطلبان و خیرخواهان این فرصت داده می شود که از توش و توان خود برای یاری رسانی به نیازمندان استفاده نمایند.

دامنه همیاری و کمک مردم در این گونه جوامع معمولا از مرزهای کشور فراتر رفته و تبدیل به ابعاد وسیع کمک رسانی به سایر ملل به ویژه کشورهای نیازمند یا مصیبت زده می گردد.

در کشور ما علیرغم تمایل و نیات خیرخواهانه که به واسطه وجود الگوها و اسوه های والای تربیتی فرم پذیرفته، تلاش ها و اقدامات فردی نتوانسته بستر مستمر و قابل اطمینان پیدا کند. تجربه ایجاد مراکز کمک رسان مردم نهاد به ویژه در سال های اخیر و نحوه ارتباط آنها با احاد جامعه نشان می دهد که چنانچه این مراکز بتوانند در مسیر صحیح حرکت کنند و به نحوی موثر مشارکت مردم را طلب نمایند، می توانند در مدت کوتاه جایگاه مناسب خود را در جامعه به دست آورند.

در نوزدهمین گفتمان هنر و معماری خانم ها دکتر گیتی اعتماد، دکتر محبوبه خلوق و آقایان دکتر مجید ابهری، دکتر مصطفی اقلیما و مهندس احمد سعیدنیا پیرامون فعالیت مراکز مردم نهاد در عرصه خدمات داوطلبانه سخنرانی می نمایند و فیلمی در این زمینه به نمایش در خواهد آمد.

زمان: یکشنبه ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۰ از ساعت ۱۶ الی ۱۹
مکان: موزه هنر امام علی (ع) – خیابان ولیعصر – چهارراه نیایش – بلوار اسفندیار – شماره ۳۵
بن کتاب راس ساعت ۱۶ توزیع می گردد.