لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

پنجمین گفتمان هنر و معماری با موضوع خرد شهر به میزبانی انجمن مفاخر معماری ایران در موزه هنر امام علی (ع ) برگزار شد .

در ابتدای جلسه مهندس سید علیرضا قهاری رئیس انجمن مفاخر معماری ایران با اشاره به تعریف خرد شهر گفت : خرد با دانایی متفاوت است و نباید این دو مقوله را با یکدیگر یکسان دانست .

قهاری افزود : ما بایستی ببینیم که شهر خردمند دارای چه فاکتورهایی است ، آیا در این زمانه می شود خردمند بود؟ یا بایستی فراموش کرد ؟

رئیس انجن مفاخر معمار ایران در ادامه به طرح پرسشهایی پرداخت و گفت : انسان شهرنشین خود را از نظر ادراک و فهم در درجه ای می بیند که به غیر از شکل دهی و ایجاد تغییرات در محدوده اختیارات خود بر محیط اطراف و سرزمین هم مجاز به دست اندازی و دگرگونی است و می کوشد تا محیط را به نفع خود تغییر دهد .

در ادامه مهندس بهروز مرباغی به نمونه های تاریخی خرد شهر اشاره کرد و افزود : ربع رشیدی ، از بارز ترین نمونه های خرد شهر می باشد ولی متاسفان ه این شهر در حال حاضر به کلی نابود شده است .

مرباغی در ادامه گفت : اساسا شهر را چه تعریفی می کنیم ؟ مرو ، توس ، سیراف ، فیروز آباد . در مقابل ، تهران ، فراکفورت و شانگهای ، آیا همه اینها تحت یک عنوان شهر تعریف می شوند و یا بایستی به نوعی دیگر تعریف کرد ؟آیا با مجموع عده ای از خردمندان در یک زیستگاه می شود آن شهر را شهر خردمندان دانست ؟ یا اینکه با فاکتورهای دیگری شهر ، شهر خردمندان می شود ؟

در ادامه دکتر داریوش زمانی با اشاره به ارتباط خرد و شهر گفت : پیچیدگی بشر در خلقت اوست و نه درنیازهایش زیرا نیازهای بشر قابل دسترسی است .

زمانی در ادامه خاطر نشان کرد : بدون خرد و آن هم خرد جمعی نمی توان به سئوالات بشر پاسخ داد . یک استاد در مورد رابطه بتن و فولاد می گفت : رابطه این دو رابطه زوجیت است ، یعنی هر کجا بتن کار نکرد ، آهن باید کار کند و و هر کجا آهن کار نکرد باید بتن پاسخگو باشد و این خود نوعی خرد است . در یک شهر نیز تمام اجزا همین رابطه را با هم دارند و در نهایت خرد جمعی شکل می گیرد که در پی هر کمبود و کاستی به جبران آن منتهی می شود . در ادامه جلسه دکتر محمد مهدی محمودی در اشاره به اینکه شهر یک موجود زنده است افزود : به باور من شهر موجود زنده ای است روزی متولد می شود دوران کودکی و جوانی دارد روزگاری توانمند و خردمند شده و زمانی هم پیر و فرسوده می شود و روحش در کالبد دیگری می آید و این چرخه ساخت و ساز همیشه تکرار می شود .

محمودی در ادامه خاطر نشان کرد ، شادی و غم ، سردی و گرمی در شهر ، سرافکندگی و سر افرازی ، هرج و مرج و آرامش ، نا امنی و ایمنی ، تنگ دستی و غنا ، همه اینها حالات مختلف یک شهر است و شهر باید همواره خردمندانه در خدمت شهروندان باشد .

محمودی در ادامه گفت : ما مهندسان آنچه را که از گذشتگان یاد گرفته ایم یا برگی که خود بر آن اضافه می کنیم به آیندگان تحویل دهیم . در سده اخیر عناصر و مصالح ساختمانی به گونه ای ساخته شده که برای بهره وری ساختمان کم دوام و برای بازگشت به طبیعت مقاوم هستند .

ایشان در ادامه با اشاره به رابطه بنا و تکولوژی گفت : بناهای با ارزش از علم و تکنولوژِی زمان خود برخوردار هستند و این بناها همیشه به یک نقطه خاطره انگیز در شهر تبدیل می شوند و نماد هویت ، فرهنگ ، تاریخ و مذهب آن شهراست.