لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

شصت و چهارمین گفتمان هنر و معماری

درباره شهر، نوشتن آسان است، هر قلم و هر خرده نوشتاری می تواند ادعا کند که شهر را شناخته و آنچه را که مرقوم داشته، همان است که هست. به ویژه آن که توصیف شهری ناشناخته باشد. حوزه های متفاوتی می تواند شهر نوشته ها را پدید آورد. تجارب شخصی، اندیشه ورزی، نگاه انتقادی یا تخصصی، پرسه گردی، بازنمائی و ثبت، همه و همه در توصیف یک شهر می تواند رخ دهد. در شهر نوشت ها یا ادبیات شهر، تنها نویسندگان ادبی، دست ندارند، معماران، پزشکان، معلمان، فلسفه گران، پژوهشگران اجتماعی، جهانگردان، روزنامه نگاران، و دست آخر نویسندگان، آنان که در شهر زیسته اند یا حتی گذری کوتاه بر آن داشته اند، حق دار آنند که شهر را بنویسند، اینکه کدام مفهوم، کدام محور و کدام سوال مدنظر است، فرق نمی کند، مهم آن است که “شهر نوشت” زمان را متوقف می کند و ایده ی از آن را به دست می دهد که از میلیون ها ساکن و رهگذر شهر در حال، تنها یکی به آن پرداخته است، حتی در همان لحظه دو نگاه در توصیف شهر یکسان نیست. جذاب تر آن که آنچه امروز از شهر نوشته می شود، ممکن است چند سال دیگر چیزی از آن باقی نمانده باشد و آنچه برای ما امروز قابل توجه و جذاب بوده، در زمانی دیگر حتی قابل نگاه کردن نباشد، چه رسد به نوشتن.

مردم، شهرها را معمولا از طریق مشکلاتشان می شناسند و از شهر به عنوان پدیده ای مستقل، صحبت به میان نمی آید، مگر آنجا که شهر بدل به مانعی بر سر راه آسایش انسان ها شود. در عرصه عمومی هم، شهر موضوع بحث کارشناسان است. ولی آنچه در ادبیات شهر بازنمایی می شود، نه آمار ترافیک و غلظت آلاینده های هوا و افزایش قیمت اجاره ها بلکه تجربه زیسته ای است که انسان فقط در شهر امکان کسب آن را دارد. در شهر نوشته ها، شیوه های زندگی، رفتار شهرنشینی، تکنولوژی و مدرنیسم، سنن و آداب و عقاید و … به دنبال هم می آید. پر رنگ یا کم رنگ اما، آنچه که مانع رشد ادبیات شهری می شود چیزی است که در دقیق ترین و محافظه کارترین توصیف می توان آن را “بدبینی” نامید، پدیده ای که موجب می شود، نه سیمای واقعی شهر به درستی به تصویر کشیده شود و نه بتوان از این ادبیات برای ایجاد فضای شهری مناسب بهره برد. شاید به جای دادن پاسخ مستقیم به معضلات شهر، تنها کافی باشد که فضا را برای طرح پرسش فراهم کرد.

در شصت و چهارمین گفتمان هنر و معماری که مصادف با روز جهانی شهرسازی است، خانم ها دکتر گیتی اعتماد، مهندس خوبچهر کشاورزی، مهندس ثریا بیرشک، مهندس نسیم ایرانمنش و آقایان دکتر علی غفاری، دکتر یزدان هوشور، دکتر داریوش زمانی، دکتر علی طاهری، مهندس محمدحسین جهانشاهی و مهندس بهروز مرباغی پیرامون “شهرنوشت” سخن خواهند گفت که با نمایش فیلم همراه است.

زمان :‌چهارشنبه ۱۷ آبان ماه ۱۳۹۱ از ساعت ۱۶ الی ۱۹
مکان :‌ موزه هنرهای دینی امام علی (ع)- خیابان ولیعصر – چهارراه نیایش – بلوار اسفندیار – شماره ۳۵