لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

شصت و پنجمین گفتمان هنر و معماری

نمی توان به درستی، تاریخ کتابت و آغاز خردگرائی انسان را از یکدیگر تفکیک نمود. از هنگامی که بشر اراده کرد با دیگران ارتباطی غیرکلامی برقرار کند، خواسته ها و نیات خویش را به گونه ای مکتوب نمود و از ابزار موجود زمان، چون الواح گلی، سنگ نبشته و نوشتن بر روی پوست درختان و پوست حیوانات بهره برد. چنانچه دیرینه شناسان و انسان شناسان، آنچه را که دریافته های خویش، نخست پی گرفته اند، دست نوشته های بشری است بر هر چه که امکان پذیر بوده است.

قلم به عنوان راوی هستی و عنصر هستی زا، ابزاریست پیچیده با خلقت انسان! خالق موجودات، به آن سوگند می خورد و در جهانی که جاری است، تصویر و تمثیل از آن پدید می آید. و آنچه که عامل ادراک آن است، به انسان توان می دهد تا به شناخت برسد. راز قلم این است که می تواند نسبت تازه ای از حقیقت را بیافریند تا انسان راه به جائی برد.

این قدرت، از عهده هیچ ابزار دیگری ساخته نیست. قلم کارآئی شگفت انگیز در انتقال تجربه های درونی و باطنی زندگی آدمی را داراست و آنجا که زبان و کلام باز می ماند، اهمیت نقش او بیشتر آشکار می گردد.

قلم، برای ایجاد ارتباط بین انسان ها یگانه است و از نیاز و اشتیاق به گفتگو حکایت دارد. حتی اگر نویسنده در لحظه آفرینش، هیچ به این الزام نیندیشد. زمانی که قلم وجود نداشته باشد دنیایی نخواهد بود و رشته ارتباط آدمیان با یکدیگر قطع می شود. نگاه انسان مدرن به کتابت نگاهی رندانه است تا نگذارد بازی زندگی و از شکل افتادن گوهر هستی آدمی، از یاد برود.

امروز اگر جامعه ما، خواهان آن است که میان سایر ملت ها، حرفی برای گفتن داشته باشد، نیاز به رشد و ترفیع این ابزار دارد. پیشینه فرهنگی ما و تمدن و غنای آن، حکم می کند برای درست اندیشیدن و سرآمد بودن به کیفیت زندگی در سایه قلم توجه شود. رشد کتاب و کتابخوانی، نشانه دار رشد تعقل و خردورزی در جامعه است و برای زمانه ما همین بس که نسل های آینده، ما را به زمانه ای خردگرا منسوب دارند.

در شصت و پنجمین گفتمان هنر و معماری که مصادف است با روز کتاب و کتابخوانی، آقایان دکتر رونالد توماس زاده، دکتر محمدمهدی محمودی، آلبرت کوچوئی و اسماعیل جنتی سخن خواهند گفت که با نمایش فیلم همراه است.

زمان :‌چهارشنبه ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۱ از ساعت ۱۶ الی ۱۹
مکان :‌ موزه هنرهای دینی امام علی (ع)- خیابان ولیعصر – چهارراه نیایش – بلوار اسفندیار – شماره ۳۵

توزیع کتاب راس ساعت ۱۶ انجام می شود