لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

هفتاد و دومین گفتمان هنر و معماری

چه چیز ما را در فکر کردن به تهران و برای تهران به هم نزدیک می کند؟همه ما، آیا چشم انداز یکسانی از تهران داریم؟ آیا همه دوست داریم این شهر قدیم، ساختمان های زیبایش را حفظ کند؟ یا اگر حفظ نکرد هم چندان ناراحت نمی شویم! حقیقت در این است که ما ایده های روشنی در این باره نداریم، به خیلی از آنها کمتر فکر کرده ایم و تصاویر ایده آل در ذهن ما، هر کدام با دیگری تفاوت دارد که دست یابی به توافق را حداقل در کوتاه مدت غیر ممکن می سازد. چگونه می توان به نوعی سازش میان هجمه توسعه و نگاه کارشناسانه در این باره رسید؟

تضاد موجود، مبارزه ایده ها و قدرت سرمایه در مقابل صاحبان اندیشه بر سر نقش پذیری تهران و اینکه چه کسی باید این تضاد را کنترل کند، ابعاد موضوع را دو چندان می سازد. متخصصان به نوع نگرش تصمیم سازان در حوزه شهری با تردید می نگرند، چگونگی ارتقای فرهنگ و توسعه، چگونه زندگی کردن در شهر و حفظ کیفیت آن، چگونه پایدار ساختن سنت و تاریخ در عین تشویق و ابداع، چگونگی بها دادن به تفاوت ها و چگونگی تحسین اجزاء و بدست آوردن کل.

تناقض یا ترکیب ظاهری تضادها (کالبد و اجتماع) در تهران، هیچگاه موضوعی تا این حد مورد سوال نبوده است. این شاید مهمترین مساله پیش رو در مدیریت یک کلانشهر است. که تشابهات را پر رنگ می کند، در عین حال که بر تفاوت ایده ها تاکید دارد و اجازه می دهد، متخصصان با تنوع دیدگاه ها نظرات خود را بیان کنند. ممکنست در ابتدا، یک مساله با اهمیت، نادیده انگاشته شود، اما تاکید بر آن، نیز می تواند تعصب و محدودیت ایجاد کرده و منجر به توقف روند توسعه گردد.

چالش های امروزی برای تعریف دوباره شهر و تجدید نظر در پیروی از مقتضیات زمانی صرف، می تواند همچنان فاقد اجماع نظر باشد زیرا هدف تنها متقاعد ساختن نیست، بلکه ایجاد حرکت در انتقادها و تفکیک آنهاست. می بایست تضادهای ظاهری را نه به عنوان بلاتکلیفی های غیر قابل حل، که جزئی از کل بزرگتری دانست و آن را در گفتمانی بی دغدغه و آشکار، میان متخصصان و مدیران شهری، تازه و پویا نگاهداشت و برای یافتن پاسخ به سوالات دشوارتر، بجای پرداختن صرف به مقولات معماری – شهرسازی، از مجموعه یافته های میان دانشی نیز بهره برد.

در تجربه تهران که به همت موسسه تهران، مطالعات کلانشهر برگزار می شود. خانم ها دکتر سپیده شفائی، دکتر ترانه یلدا و آقایان مهندس فرامرز پارسی، مهندس علی کرمانیان و مهندس مهدی معمار زاده سخن خواهند گفت که با نمایش فیلم همراه است.

زمان: چهارشنبه ۱۳ دی ماه ۱۳۹۱ ساعت ۱۶ الی ۱۹
مکان: موزه هنرهای دینی امام علی (ع) – خیابان ولیعصر – چهارراه نیایش – بلوار اسفندیار – شماره ۳۵
کتاب راس ساعت ۱۶ توزیع می گردد.