لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

هشتاد و دومین گفتمان هنر و معماری
یاد و بزرگداشتِ مهندس مصطفی دانشورِ تهرانی

میراث تاریخی و فرهنگی کشور، با هر دید و نگاهی، امری مربوط به گذشته و «تمام‌شده» نیست. زمینه و بستر زندگی امروز ما و همه جهانیان با همین آثار و یادگارها، شکل گرفته‌است. آن‌چه مهم است، نوع نگاه ما به این داشته‌ها است. سرزمین‌هایی چون ایران که تاریخی پرشکوه و سرشتی فاخر دارند، می‌توانند با تکیه بر گذشته، زندگی امروز را معنی‌دار و هویت‌مند نمایند. چنین است که شناخت و محافظت از ارزش‌های ملی و تاریخی اهمیت می‌یابد و جایگاهِ خود را در کلیه فعالیت‌ها و وجوه فرهنگ، معماری و شهرسازی پیدا می کند و تبدیل به یکی از اصول نظری و تکلیفی معماران و شهرسازان می‌شود.
بخشی از فرهیختگان جامعه ما بیش از دیگران دغدغه آثار و میراث را دارند و در هر موقعیت اجتماعی و حرفه‌ای، برای حراست از این گنجینه خاموش، می‌کوشند. پاسداشتِ این بزرگان، پاسداشت ارزش‌های ملی، تاریخی و مدنی است. بویژه در شرایط و وضعیتی که بسیاری از آنان مورد کم‌لطفی و نامهربانی هم قرار می گیرند و به کرات، جفا هم می‌بینند.
شادروان مهندس مصطفی دانشور تهرانی، از نوادر این حوزه است. او معمار بود، مرمت‌گری معتقد و سخت‌کوش. او به‌خوبی توانسته‌بود ارزش‌های والای معماری اصیل ایرانی را در ساخته‌های جدید اعمال نماید. تفکر پیشرو و مترقی او در احیا و مرمت مجموعه‌های تاریخی این کشور، می‌تواند مورد بهره گیری بسیاری از دست اندرکاران این حوزه شریف قرار گیرد.
در هشتاد و دومین گفتمان هنر و معماری، صاحبنظران ارجمند این حوزه، و مشتاقِ به ادای دین به این شخصیت ارزنده که اعضای نشست هم‌اندیشی را تشکیل می دهند، عبارتند از :
سیدمحمد بهشتی، اکبر تقی‌زاده اصل، مهدی حجت، حمید حیدری مهوار، علیرضا دانشور تهرانی، علی ذاکری، علی رنجبران، محمدهاشم رهبری، علی‌اکبر سعیدی، فرهاد فخر تهرانی، عادل فرهنگی، محمد حسن محب‌علی، محمدمهدی محمودی، بهروز مرباغی، کاوه منصوری، نادر ناصرالمعمار
مرورِ اسناد و تصاویر به‌جا مانده از این عزیز خاطره‌های زیادی را در مهمانانِ نشست زنده خواهدکرد.

زمان:چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۲ از ساعت ۱۶ الی۱۹
مکان:موزه هنرهای دینی امام علی(ع )-خیابان ولیعصر-چهارراه نیایش -بلوار اسفندیار-شماره ۳۵