لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

هشتاد و نهمین گفتمان هنر و معماری

باوهاوس، صاحب نام ترین موسسه هنر معاصر، در ۱۱ آوریل ۱۹۳۳ طی حکمی از جانب دولت جدید نازی توسط پلیس برلین تعطیل شد. این اولین اقدام حزب در مسیر سیاست فرهنگی آن بود.

مدرسه باوهاوس، حیات خود را در سال ۱۹۱۹ آغاز کرده و در جهانی متولد شده بود که با دنیای امروز ما کاملا تفاوت داشت. با این وجود، آثار آن هنوز به وضوح دیده می شود. پرسش هایی که باوهاوس مطرح کرد، هنوز مورد سوال صدها هزار دانشجوی هنر و معماری در سراسر جهان است و با وجود گذشت ده ها سال و در زمانی که فعالیت های معماری و آموزشی هر چه بیشتر محافظه کارانه می شوند، هنوز به شکلی ضروری مطرح می گردند. هنر و صنعت به چه طریق باید آموزش داده شوند؟ ماهیت یک طراحی خوب چیست؟ اثرات ساختمان بر ساکنین آن چگونه است؟ و ده ها سوال نظیر آن…

آنچه که در باوهاوس ساخته شد، هم اکنون نیز محیط اطراف ما را شکل می دهد و به آن الهام می بخشد و موفقیت هایی که به طور کلی در زمینه آموزش هنر در باوهاوس به دست آمد، بر شیوه تدریس مدارس هنر در سراسر جهان تاثیر گذاشت. طرح های استاندارد صنعتی امروزه را فراهم آورد، به اختراع معماری مدرن کمک کرد و ظاهر هر چیز را تغییر داد.

اولین هدف مدرسه، رهائی بخشیدن تمامی رشته های هنر از انزوائی بود که آن را محاصره کرده بود و همچنین تربیت صنعت گران، نقاشان و مجسمه سازان آینده که تمام توانائی ها و هنر خود را در پروژه های مشترک با دیگر هنرمندان به منصه ظهور برسانند. دومین هدف، ارتقای سطح صنایع در حد هنرهای زیبا بود. در این آرمان، تفاوت اساسی میان هنرمند و صنعت گر وجود ندارد، هنرمند، صنعت گری بلند مرتبه است، “بگذارید نسل جدید از صنعت گران، صرفنظر از ویژگی های طبقاتی داشته باشیم، چرا که تفاوت های طبقاتی، سدی پر نخوت میان هنرمندان و صنعت گران ایجاد می نماید”

هدف سوم که اهمیتی افزون تر برای باوهاوس داشت، برقراری ارتباطی دائمی با مدیران صنایع بود تا توجه مردم به این مطلب باشد که باوهاوس قلعه ای نیست که دانشجویانش را از مردم جدا کند، بلکه در آن، دانشجویان برای زندگی آماده می شدند.

اگر چه تا پیش از آن هنگام، مدرسه هنری همچون باوهاوس وجود نداشت، ولی مبانی و ایده های آموزشی، قبل از سال ۱۹۱۹، پیشینه ای اصیل و قابل احترام داشتند. آن ایده ها بر طرز نگرش به هنر، صنعت و معماری که به وسیله رشته های مهندسی و فنی شکل گرفته بودند، تاثیر قابل توجهی گذاشته بود.

در هشتاد و نهمین گفتمان هنر و معماری پیرامون مدرسه باوهاوس، آقایان دکتر سیروس باور، شهریار سیروس و خانم مهندس نسیم ایرانمنش سخن خواهند گفت که با نمایش فیلم همراه است.

زمان:چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۲ از ساعت ۱۶ الی۱۹
مکان:موزه هنرهای دینی امام علی(ع )-خیابان ولیعصر-چهارراه نیایش -بلوار اسفندیار-شماره ۳۵