لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

برای بسیاری از مهندسان، مدیران، برنامه ریزان و انقلابیون شش دهه گذشته، سدهای بزرگ نمادهای غرور ملی و استیلای نبوغ انسانی بر طبیعت، تامین کننده برق، آب و غذا، مهارکننده سیلاب ها، آباد کننده بیابان ها و تضمین کننده استقلال ملی بوده اند. از این رو ساخت سدهای بزرگ که شمار آن در نیمه اول قرن بیستم بیش از ۵۰۰۰ نبود، در نخستین دهه قرن ۲۱ و در طول کمتر از ۶۰ سال به ۵۲۰۰۰ سد بزرگ رسید.