لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

یکصد و سیزدهمین گفتمان هنر و معماری
انتقال پایتخت

تهران، امروز در مقایسه با ۱۳۰۰ شهر دیگر کشور دارای ۱۶ درصد جمعیت کشور است و در رده چهل و دوم شهرهای بزرگ جهان قرار دارد. همچنین روزانه ۱۲ میلیون نفر جمعیت شناور از درون و برون این شهر رفت و آمد می کنند. متمرکز شدن منابع مالی و اقتصادی در تهران سبب شده که این شهر، رهبری اقتصاد ملی را برعهده بگیرد. در سال های اخیر بویژه افزایش جمعیت تهران، بروز مشکلات جدی در حوزه محیط زیست را ایجاد کرده است تا جایی که در دولت قبل موضوع انتقال بخشی از جمعیت تهران به نقاط دیگر نیز مطرح شد که اساساً نتیجه بخش نبود.
در چند سال منتهی به پیروزی انقلاب اسلامی، رشد سریع اقتصادی بدون توازن جغرافیایی، موجب مهاجرت جمعیت روستایی به شهرهای بزرگ و در نهایت به تهران گردید. با توجه به اینکه در آن زمان نیز تهران با مشکلاتی از جمله کمبود مسکن مواجه بود، جلوگیری از رشد بی رویه آن، از طریق تعیین محدوده شهری و اولویت سرمایه گذاری تولیدی در نقاط دیگر کشور مورد توجه قرار گرفت. پس از انقلاب، برخی سیاست های دولت از جمله واگذاری زمین رایگان و تامین مسکن در شهرها، رکود فعالیت های تولیدی و رشد اقتصاد زیرزمینی، همراه با رشد سریع جمعیت و فقدان سرمایه گذاری های زیربنایی، روند مهاجرت به شهرها را شدت بیشتری داد و شهرهای بزرگ و به ویژه تهران را با مشکلاتی حاد مواجه ساخت که در سال های اخیر، بحران آلودگی هوا نیز به آنها افزوده شده است. موضوع انتقال پایتخت از تهران که بارها مورد بحث و گفتگو در دولت های پیشین بوده است و ریشه در سال های چهل دارد، بعد از انقلاب اسلامی از سال ۱۳۶۴ مجددا مطرح گردید و هر بار تمهیداتی برای کاهش مشکلات پیش بینی شد که هیچکدام پاسخگوی واقعی نبود. این بار هم، طرح انتقال پایتخت با نظرات جدی موافق و مخالف در سطوح برنامه ریزی و تصمیم گیری کشور مواجه گردیده است. نیاز به راهکارهای برون رفت از وضع موجود، جانمایی مکان مناسب برای انتقال پایتخت، تراکم زدایی و ساماندهی شهر تهران و مواردی کلیدی از این دست در این گفتگوها مورد چالش است.
در یکصد و سیزدهمین گفتمان هنر و معماری که به علت اهمیت موضوع به افق های پیش رو و آینده پژوهی در انتقال پایتخت، به شکل مناظره می پردازد، خانم ها دکتر سپیده شفائی، مهندس فاطمه ظفرنژاد و آقایان دکتر رضا بهبهانی، دکتر سیروس باور، مهندس ابوالحسن میرعمادی و مهندس فرخ محمدزاده مهر حضور دارند که با نمایش فیلم همراه است.

زمان:چهارشنبه ۲ بهمن ماه ۱۳۹۲ از ساعت ۱۶ الی۱۹
مکان:موزه هنرهای دینی امام علی(ع )-خیابان ولیعصر-چهارراه نیایش -بلوار اسفندیار-شماره ۳۵
کتاب راس ساعت ۱۶ توزیع می گردد.