لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

یکصد و هفدهمین گفتمان هنر و معماری

زندگی حیوانات از جهات زیادی به دلیل دخالت بی رویه انسان در اکوسیستم و بی مهری نسبت به سایر موجودات کره زمین از سوی انسان و عطش سیری ناپذیر او در تمامیت خواهی و سلطه یابی، تغییر یافته و از نظم طبیعی خود خارج شده است. در این میان حیوانات شهری نیز پس از اهلی شدن توسط انسان ها در بسیاری از جوامع به حال خود رها شده و امروزه این مساله به مشکلی بزرگ تبدیل گردیده است، هرچند این موجودات جزء جدایی ناپذیر از زندگی انسان به شمار می روند.
رابطه قدیمی همزیستی و همیاری میان آدمیان و حیوانات در طول حیات انسان شهرنشین به تدریج میان آن ها ایجاد شده و به شکلی گسترده در محیط های شهری تداوم یافته و ما نه تنها در قالب های واقعی، شاهد زیست مشترک موجودات انسانی با جانوران اهلی در شهرها بوده ایم، بلکه جانوران حتی وارد نشانه شناسی و ذهنیت شهرنشینان ( از خلال ادبیات، سینما و هنر) نیز شده اند.
توجه روزافزون به حیات حیوانات شهری در زندگی بشر و در جوامع پیشرفته، باعث گردیده که انسان ها به ویژه در هنگام بروز پدیده های طبیعی به نقش جانوران توجه روزافزون داشته و محیط مشترک میان خود و ایشان را بیش از پیش گسترش داده اند. در ایران اگرچه رتبه زیست محیطی کشور در میان ۱۳۲ کشور جهان از جایگاه ۶۷ در سال ۲۰۰۸ به ۱۱۴ در سال ۲۰۱۲ نزول کرده است، موجودیت و رشد نهادهای مردم نهاد در حوزه محیط زیست و ارتقای نگرش مثبت به حیوانات باعث گردیده که آینده مناسب تری برای حفاظت و حمایت از حقوق حیوانات به ویژه حیوانات شهری در کشور پیش بینی گردد.
انتظار می رود در بندهایی از حقوق پیشنهادی شهروندی به رعایت اصولی توجه شود که در آن حمایت دولت و نهادهای مسئول از سازمان های مردم نهاد مرتبط با حقوق حیوانات، نظارت موثر بر شرایط پرورش و فروش حیوانات خانگی، کنترل جمعیت از طریق روش های اصولی، رسیدگی به مصادیق حیوان آزاری و وضع قوانین منصفانه برای حمایت از حقوق حیوانات، ترویج برنامه های رسانه ای در حمایت از حیوانات، تغییر سیاست های ارزی و وارداتی غذا و مایحتاج حیوانات خانگی، ایجاد پناهگاه برای رسیدگی و حفاظت از حیوانات بی سرپناه پیش بینی شده باشد.
در یکصد و هفدهمین گفتمان هنر و معماری که به موضوع شهر و موجودات آن می پردازد، خانم ها لیدا فاطمه اثنی عشری، میترا توفیقی و آقایان تورج اخباری و مهندس پارسا زرین سخن خواهند گفت که با نمایش فیلم همراه است.

زمان:چهارشنبه ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۲ از ساعت ۱۶ الی۱۹
مکان:موزه هنرهای دینی امام علی(ع )-خیابان ولیعصر-چهارراه نیایش -بلوار اسفندیار-شماره ۳۵
کتاب راس ساعت ۱۶ توزیع می گردد
اطلاعیه :
قسمت اول برنامه هم اندیشی تحت عنوان “شهر بی آزار” روز چهارشنبه ۹۲/۱۱/۳۰ از ساعت ۱۶ الی ۱۸ در موزه هنرهای دینی امام علی (ع) برگزار گردید.
تاریخ برگزاری قسمت دوم متعاقبا اعلام می گردد
روابط عمومی انجمن مفاخر معماری ایران