لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

یکصد و چهل و نهمین گفتمان هنر و معماری

از مفهوم تا معماری (بررسی معماری مفهوم¬گرا از گذشته تا حال)

از مفهوم تا معماری
(بررسی معماری مفهوم­گرا از گذشته تا حال)

یکى از مقوله­هاى بسیار مهم و مورد توجه در حوزه نظرى و عملى معمارى که مناقشات مختلفى را در بطن خود جاى داده، موضوعاتى است که تحت عنوان “مفهوم” و “مفهوم­گرایى” در معمارى مطرح است به طورى که عباراتى مانند کانسپت و یا معمارى کانسپچوال به میزان زیاد و در جایگاه­هاى مختلفى مورد استفاده قرار مى­گیرد. در سلسله نشست­های شب معمار که زیر عنوان “از مفهوم تا معماری (بررسی معماری مفهوم­گرا از گذشته تا حال)” برگزار می­شود، کوشش بر آن است تا ضمن روشن­سازى به بررسى و تحلیل این موضوع پرداخته و گستره آن در فرآیند طراحى بررسى گردد. بدین منظور ابتدا مقوله “مفهوم” و نقش آن در حوزه معماری تشریح شده و آراء و اندیشه­هاى مرتبط بر آن واکاوی می­گردد. سپس چگونگی تبلور و نحوه بروز آن در اثر معماری یا به عبارتی سیرِ از مفهوم به معماری در طی فرایند طراحی به عنوان جوهر اصلی این سلسله نشست­ها، به تدقیق مورد بررسی قرار می­گیرد.

از آنجا که شناخت چگونگی سیر از مفهوم به معماری نزد معماران و سازندگان گذشته می­تواند یاری دهنده و راهگشای معماران و معماری امروز در شکل گیری یک معماری مفهوم­گرا باشد، سلسله نشست­های شب معمار در طی تسلسلی زمانی، معماری ایران و جهان را از گذشته تا حال مورد تفحص قرار داده و هریک از دوران­های نامبرده را در یک نشست جداگانه و به تفصیل مورد مطالعه قرار خواهد داد.

زمان:چهارشنبه اول بهمن ماه ۱۳۹۳ از ساعت ۱۵:۳۰ الی۱۸
مکان:باغ موزه قصر – خیابان شریعتی – خیابان مطهری شرقی
محل پارک اتومبیل برای شرکت کنندگان موجود است .