لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

یکصد و هفتاد و یکمین گفتمان هنر و معماری

روز پنجشنبه سی ام فروردین ماه ۱۳۸۶، دستور آبگیری سد سیوند داده شد، آبگیری نمادین در کنار سدی که هنوز مراحل پایانی ساخت آن دنبال می شد، آغاز گردید، اگرچه زمان مناسب برای آبگیری سد، انتهای پائیز بود!

به این ترتیب، سدی غیرضروری و زیانبار در جانمائی ای غیرکارشناسانه، با هزینه ای غیرقابل تصور، در منطقه ای بسیار پراهمیت از نظر میراث جهانی، بخشی از آثار تاریخی چندهزار ساله را به زیر آب برد. بعد از آن، ساخت این سد نه تنها بر پهنای زمین های کشاورزی نیفزود، بلکه قطعاتی از زمین های مرغوب را از بازدهی انداخت، آب اندک رودخانه را به هدر داد و با بریده شدن هشت هزار اصله درختان پانصد ساله، بخشی از طبیعت بکر و ارزشمند منطقه را به نابودی کشاند، با برهم زدن زیست بوم سراسر درازای رودخانه و دریاچه ها، زیستگاه های پرندگان و جانداران آن محدوده را نابود کرد و سه دریاچه (به ویژه دریاچه بی همانند بختگان) را خشکاند. در میان نمک های بازمانده ی دریاچه، فلامینگوهای مهاجر جان سپردند و با گسترش نمک ها، وضعیت کشاورزی در منطقه دشوارتر شد. پیش بینی فواید سد برای منطقه (همانطور که کارشناسان مخالف آبگیری گفته بودند) نادرست از آب درآمده بود!

اما این سد شاید جنجالی ترین سد در تاریخ ایران باشد، چرا که داستان ساختِ آن با سرنوشت یکی از ارزشمندترین محوطه های تاریخی – فرهنگی کشورمان گره خورده است. از دوسال پیش از صدور دستور آبگیری، همزمان با آغازِ دوباره و سرعت گرفتن مراحل ساخت آن، اعتراض ها به ساختِ آن هم آغاز شد، اعتراض هایی که در زمستان ۱۳۸۵ و بهار ۱۳۸۶ به اوج خود رسید و در حوزه دفاع از میراث فرهنگی قدم های اولیه ای به حساب آمد که در سال های بعد موجب تشدید حساسیت عمومی در حفظ میراث تاریخی، فرهنگی و طبیعی کشور گردید.

کتاب “دفاع از تاریخ” شرح ناگفته های سد سیوند و کوشش هایی است که کنش گران و سازمان های مردم نهاد حوزه های میراث فرهنگی و محیط زیست در گذر دو سال و نیم، برای جلوگیری از ساخت آن به انجام رساندند.

در یکصد و هفتاد و یکمین گفتمان هنر و معماری، آقایان کامیار عبدی، محمدعلی دادخواه و ببراز بازوبندی به شرح این ناگفته ها می پردازند و آقای علیرضا افشاری (مولف کتاب) دبیر پنل گفتگو خواهند بود که با نمایش فیلم و پرسش و پاسخ همراه است.

زمان: چهارشنبه ۴ شهریور ماه ۱۳۹۴ از ساعت ۱۶ الی ۱۸:۳۰
مکان: باغ موزه قصر ،‌ خیابان شریعتی ، خیابان مطهری شرقی
پارکینگ اتومبیل برای شرکت کنندگان در برنامه پیش بینی شده است.