لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

یکصد و هشتاد و هفتمین گفتمان هنر و معماری

انسان محاط در محیط است. محیطی که خود آن را می سازد و پیوسته تغییر می دهد. اما همان طور که انسان محیط را شکل می دهد، محیط نیز انسان را شکل می دهد. روان و رفتار آدمی متأثر از محیط است. کمتر از یک قرن است که دردانش روان شناسی محیطی تأثیرات متقابل انسان و محیط مطالعه می شود و نتایج قابل استفاده در طراحی و تصمیم گیری برای محیط زندگی ارائه می کند؛ اما کمتر از سوی طراحان مورد توجه قرار می گیرد.

در این نشست با هدف آشنایی با کاربرد مستقیمِ یافته های روان شناسی محیطی، درطراحی در مقیاس طراحی داخلی،معماری،معماری منظر،برنامه ریزی و طراحی شهری و حتی محیط های ویژه، مباحث و نمونه هایی مرتبط مورد نقد و بررسی اجمالی قرار می گیرد. در این راستا بر یافته های علوم رفتاری وعلوم ادراک و شناخت مروری مختصر می شود. ضمن آن که این نشست با معرفی”هنرِ طراحی ِ علمی” راهکارهایی برپایه پیوند پژوهش و طراحی در این حوزه پیشنهاد خواهد کرد.

در بخش دیگری از این نشست شیوه بکارگیری یافته های دانش روان شناسی محیطی در روش”طراحی مبتنی بر حل مشکل”(PSD: Problem Solving Design ) به عنوان شیوه ای کارآمد برای حل مشکلات محیط های زندگی کنونی تحلیل و نقد می شود. در این جلسه: نویسندگان کتاب محاط در محیط خانم دکتر آزاده شاهچراغی و آقای دکتر علیرضا بندرآباد مباحث خود را ارائه  خواهند کرد و در پنل نقد آقایان دکترمجتبی رفیعیان و مهندس علیرضا قهاری  تحلیل های خود را ارائه خواهند نمود.

زمان:چهارشنبه ۲ دی ماه ۱۳۹۴ از ساعت ۱۶ الی ۱۸
مکان:باغ موزه قصر ،‌ خیابان شریعتی ، خیابان مطهری شرقی
پارکینگ اتومبیل برای شرکت کنندگان در برنامه پیش بینی شده است.