لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

یکصد و هشتاد و نهمین گفتمان هنر و معماری : سوانح طبیعی همواره به عنوان چالشی در تحقق توسعه پایدار در جوامع انسانی بشمار می‌آیند. از آنجا که ایران همواره در معرض سوانح طبیعی مانند زلزله و سیل و… قرار دارد ، لذا پرداختن به رویکردهای نوین مواجهه با سوانح لازم و ضروری می‌نماید.