لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

بدینوسیله به اطلاع میرساند ، جلسه هم اندیشی روز چهارشنبه مورخ ۲۸ مهر ماه ۱۳۹۵ با عنوان ضرورت تحول در آموزش معماری کشور یک ساعت زودتر از موعد مقرر( راس ساعت ۱۵ )آغاز می گردد. شایان ذکر است که فقط این هفته ساعت هم اندیشی تغییر کرده است و باقی جلسات طبق روال گذشته یعنی ساعت ۱۶ الی ۱۸ برگزار می گردند.