لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

به نام خدا

دویست و بیست و چهارمین گفتمان هنر و معماری

نمایشگاه جهانی، مجالی است برای گردهمایی آدمیان از بیشتر نقاط جهان برای به نمایش گذاشتن محصولات و هنرشان و یا به زبان دیگر، فرهنگ سرزمینشان. اگرچه شیوه مدرن نمایشگاه های جهانی، از اواسط قرن نوزدهم میلادی و در جریان برخاستن “انقلاب صنعتی” آغاز گشت، فعالیت های مشابه، ریشه در تاریخ کهن دارد. زمانی که بازرگانان گاه به گاه در تقاطع های مرکزی جاده ها بساط می گستراندند و هنرمندان به سرگرم کردن مخاطبینی که آماده برای بزم و جشن بودند می پرداختند.

تاثیرات نمایشگاه های جهانی بر زندگی مدرن، همواره قابل توجه بوده و شکل و شیوه این تاثیرات بر مدرنیته به طور عام، و بر معماری به طور خاص با اهمیت است. نمایشگاه ها همواره، آینده محور بوده اند، همچنانکه تمامی کشورهای شرکت کننده خواستار اثبات خویش به جهانیان هستند. بنابراین بودجه و مقدار سرمایه صرف شده گزاف، و مبتنی بر این خواسته کشورها برای اثبات خویش است.

برگزاری نمایشگاه جهانی میلان – ایتالیا با عنوان “تغذیه زمین – انرژی برای زندگی” که به موضوع گرسنگی و تغذیه مردمی که در سال ۲۰۵۰ شاید به ۹ میلیارد نفر برسد، در شرایطی مناسب برای رشد ایتالیا تدارک دیده شد، در مرحله ای که ایتالیا نفسی تازه کرد تا دوباره در اروپا و شاید در جهان، بر اساس تجربه و سنت های خود سر بلند کند. بنابراین اکسپوی ۲۰۱۵ پارسال در میلان، فقط یک نمایشگاه بزرگ نبود، محکم کردن جای پا، بستن بار برای سفری طولانی و مبارزات بعدی بود تا این کشور و این سیاست بتواند از وسط کارزار بیرون آمده و به ساحل نجات برسد. برای روشن شدن اهمیت و جایگاه نمایشگاه جهانی در میلان ایتالیا (برای خروج از چنبره بحران برای ورود به مرحله جدید رشد، یک گریز کوتاه به عقب لازم است که فهرست وار گفته شود، این نمایشگاه:

–         ۲/۲۲ میلیون نفر بازدید کننده از ایتالیا و جهان داشت

–         شش ماه به طول انجامید

–         در مساحتی برابر با ۱۱۰ هکتار در شمال میلان ساخته شد

–         تعداد غرفه ها ۱۵۶ و تعداد کشورهای شرکت کننده ۱۳۶ و تعداد استان های ایتالیا ۲۰ واحد بود

در دویست و بیست و چهارمین گفتمان هنر و معماری که به نشست سوم انجمن پیرامون نمایشگاه های جهانی اختصاص دارد آقایان فرهاد احمدی، ابوالحسن میرعمادی، مسعود نورانی در پنل گفتگو حضور دارند و خانم ندا اکبری سخن خواهند گفت که با نمایش فیلم همراه است.

زمان:چهارشنبه ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۵ از ساعت ۱۶ الی ۱۸