لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

به نام خدا

دویست و بیست و پنجمین گفتمان هنر و معماری

در این روزگاری که تغییرات پرسرعت و سر سام آوری در دنیای معماری های غول آسا به وجود آمده، خانه ها نیز ناخواسته مورد هجوم این عوامل قرار گرفته و معماران دغدغه های  طراحی خانه را مانند  بیانیه های معمارانه از فضا ، سازه و نظم در نظر دارند. اما به نظرمیرسد به همان سرعت هم توان لمس جنبه های عاطفی تر خانه را از دست می دهند.

 در مراکز آموزش معماری ، طراحی مسکن و سکونت گاه  تعلیم داده میشود اما طراحی خانه ها نه. اصلی که برای کاربر مهم است  ظرفیت سکونت است که فر آیند امکان اقامت و امنیت را فراهم میکند. سکونت علاوه بر ویژگی های فرمی و قابل سنجش ، روح و روان خاص خود را دارد.

به نظر میرسد که بسیاری از ما معماران  شخصیت های مجزایی را در خود  پرورش داده ایم : یکی در جایگاه طراحان و دیگری در مقام ساکنان ؛ ما مجموعه ای متفاوت از ارزش ها را نسبت به محیط اعمال میکنیم . در مقام خود به عنوان معمار ، در آرزوی محیطی به دقت ترکیب شده و از لحاظ زمانی تک بعدی هستیم در حالی که در جایگاه ساکن فضا ، محیطی  با لایه های بیشتر ، باابهام و به لحاظ زیبایی شناختی، سیال را ترجیح  می دهیم . این خانه … بررسی این جهات مختلف است.

حیات یک اثر بعد از شکل گیری، تنها در گرو تعامل و همزیستی با ابعاد شکل گرفته بعد از خلق آن می باشد و با شناخت، تحلیل و بررسی این ابعاد می توان تداوم حیات اثر را تحقق بخشید. در این بررسی سعی شده با شناخت وجوه مختلف اثر از زمان شکل گیری تا حیات پس از آن در این مسیر گام برداشته شود. تلاشی برای شناخت ارزش های شکل دهنده به اثر در طول زمان همچنان که گیاهان . درست همانند درختچه مورت که ریشه میگیرد و در طول زمان حیات خود خزان های سبز زیادی به خود می بیند….

این خانه…  بررسی پروژه ای است متعلق به زوجی معمار از دهه ۴۰. خانه ای که طراح آن را برای زیستن طراحی کرده است نه برای نمایش قدرت معمارانه .

در دویست و بیست وپنجمین گفتمان هنر و معماری که به کند و کاو پیرامون این خانه… اختصاص دارد ، خانم ها ، مهندس سپیده راه پیما ، مهندس سایه مرآت، مهندس افشان پزشکیان و آقای مهندس سلمان زنگنه سخن خواهند گفت. مجری طرح آقای مهندس عیسی ذکایی و دبیر پنل آقای مهندس پرویز طلایی هستند که با نمایش مستندی کوتاه همراه می باشد.

زمان:چهارشنبه ۱۹ آبان ماه ۱۳۹۵ از ساعت ۱۶ الی ۱۸

مکان:موزه هنرهای آئینی امام علی (ع) خیابان ولیعصر (عج) – بالاتر از ظفر – بلوار اسفندیار – شماره ۳۵