لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

امروزه در دورانی زندگی می کنیم که در آن سرعت کار و توان و بازده آن اهمیت زیادی دارد. کامپیوتر، فضای مجازی و خدمات سریع اینترنت، در زندگی، تراکم و تعجیل به وجود آورده است. استفاده از گفتمان و دقت در اجرای واقعی آن، از شتاب زدگی در روابط بین انسان ها می کاهد و موجب تعمیق در شناخت مفاهیم زندگی انسانی می شود و چه بسیار که امکان در پیش گرفتن نظم و ریتم دیگری در درک و رابطه میان جوامع را به وجود می آورد.

ک. یونگ روان شناس بزرگ معاصر معتقد است “زمانی که کسی برای شما در مورد یک مشکل فرهنگی و یا انسانی صحبت می کند و شما بدان گوش فرا می دهید، فراموش نکنید از خود بپرسید، گوینده در حقیقت چه کسی است، زیرا مساله ای را که یک نفر مطرح می کند، هرچه عمومی تر باشد، مسائل شخصی آن فرد بیشتر در آن نهفته است”

هر کس در زندگی دارای تصورات و فرضیه های خاصی نسبت به زندگی و محیط پیرامون خویش است. وجود این تصورات و فرضیه ها، امری ضروری و لازم است، زیرا امکان فعالیت انسان را در محیط فراهم می سازد و تنظیم کننده رفتار انسان، نسبت به دیگران است. اما اگر این واقعیت ها از چشم دور نشود، تصورات و فرضیه های انسان، لباسی از تفسیرهای ذهنی بر تن واقعیت های جهان خارج می پوشاند، در آن صورت است که امور، مشکل آفرین می شوند. آرای مختلف فردی، تفسیرها و فرضیه های ذهنی (در صورت عدم آگاهی نسبت به آنها)، آغازگر سوءتفاهمات و مشاجرات بی پایان خواهند شد، از این روست که پیشنهاد می شود، که انسان در روند گفتمان خود را آماده آن سازد که در مورد فرضیات خود، شفاف سخن گوید، آنها را آشکار سازد و یا در صورت لزوم، برای مدتی مسکوت بگذارد.

یکی از اهداف اصلی گفتمان، شکستن عکس العمل های ناخودآگاه و زنجیرواری است که در اثر الگوهای ذهنی به وجود آمده اند. این کار در آرامی و عدم شتاب و دقت و توجه کافی امکان پذیر است، در چنین صورتی می توان به روند تحول، امیدوار بود و هوای تازه ای را استشمام کرد که در اثر دیدگاه های جدید به وجود می آید.

در دویست و بیست و هشتمین گفتمان هنر و معماری که به مناسبت چهارم آذرماه سالگشت تولد استاد دکتر محمدامین میرفندرسکی “روز گفتمان معماری” نامیده شده است، شاهد نشست صاحب نظران سه نسل از معماران هستیم که بحثی آزاد خواهند داشت پیرامون چالش های پیش روی معماری و شهرسازی ایران. این نشست با نمایش فیلم همراه است.

زمان: چهارشنبه سوم آذر ماه ۱۳۹۵ از ساعت ۱۶ الی ۱۹

مکان: خانه گفتمان شهر و معماری، خیابان طالقانی غربی، بعد از چهارراه فلسطین، شماره ۵۱۴