لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

به نام خدا

دویست و سی و سومین گفتمان هنر و معماری

تجزیه کردن یک فرایند طراحی به اجزا و الگوهای گسسته و جمع بندی این الگو ها در قالب هایی منطقی که میتوانند به وسیله کامپیوتر درک و پردازش شوند اساس طراحی دیجیتال است.

معماری دیجیتال به طراحان و معماران برای خلق ساختارهای حقیقی به شکل مجازی کمک می کند ، به گونه ای که آنها می توانند پیش از ساخت و اجرای یک طرح، در فضای درونی آن حرکت کرده و تمامی شرایط را مورد بررسی قرار دهند. اساس چنین سامانه هایی ، بر نوعی مدل سازی یا شبیه سازی کامپیوتری از واقعیت استوار است.

در روشهای سنتی طراحی،طراح با استفاده از نمودارهای توصیفی- تحلیلی مراحل طراحی را که توسط ذهن انسان قابل درک و انتقال بود،کنترل می کرد.در روش سنتی،طراح،مالکیت کامل ایده خود را داشت.اما در عصر حاضر و در دنیای دیجیتال ایجاد فرم های پیچیده یا نوآورانه با در نظر گرفتن پارامترهای مختلفی مثل اقلیم،سازه و… یا اعمال ریاضی، جبری یا تصادفی در طراحی ممکن است خارج از توانایی ذهن انسان باشد. برای همین می توان کامپیوتر و فرآیند های منطقی که در آن طی میشود را در امتداد و ادامه ذهن انسان دانست نه مدل دیگری از ذهن انسان. در نتیجه برای استفاده بهینه از ذهن انسان و کامپیوتر بایستی به ایجاد یک همکاری دو طرفه بین آنها اندیشید و از قابلیت های هر یک در راستای افزایش قابلیت های طرف دیگر استفاده کرد.

وقتی سخن از فرم یابی دیجیتال به میان می آید، این سوال به ذهن انسان می رسد که آیا بجز ذهن انسان قدرت دیگری هم می تواند خلق فرم و ایده کند. فرم یابی به معنای تعیین شکل و جلوه بصری ساختمان را می توان نتیجه عمل طراح دانست. پس باید قبول کرد که وقتی صحبت از یک ابزار دیگر مانند کامپیوتر برای فرم یابی به میان می آید، در واقع یک پردازشگر مشابه ذهن انسان درست شده است که میتواند در راستای ذهن انسان قرارگیرد و طراحی کند.

به طور طبیعی طراحی دارای فاز های مختلفی است که در هر یک از آنها عمق طراحی، میزان پرداختن به جزئیات، نوع اطلاعات ورودی، راهبردهای طراحی و نتیجه متفاوت است. با توجه به تعدد مراحل طراحی و تفاوت آنها با هم، میتوان هر مرحله از طراحی را به یک مسئله بهینه سازی تشبیه کرد .به این صورت که اطلاعات لازم هر مرحله را به صورت پارامترهای ورودی آن مرحله در نظر گرفت و هدف را بهینه کردن تابعی از پارامترهای ورودی قرار داد. این تنها تعبیری از طراحی است که میتواند به کار برد، تا طراحی کردن به وسیله کامپیوتر و الگوریتم های کامپیوتری میسر شود.

شبیه سازی های تکاملی به نحوی جانشین طراحی شدند که هنرمندان و معماران به جای طراحی فرم ، به کمک نرم افزارها روند تولید فرم را طراحی می کردند .

امروزه بهره مندی از الگوهای معماری تکاملی و در پی آن معماری ژنتیکی که برخواسته از الگوهای تکامل زیستی هستند جهت نیل به اهداف عالی و مترقی و بدیع معماری، امری اجتناب ناپذیر خواهد بود

در دویست و سی و سومین گفتمان هنر و معماری که به مباحث پیرامون منطق فرم دیجیتال و الگوریتم های تکاملی اختصاص دارد، آقایان دکتر بابک اسلامی و دکتر مرتضی رهبر سخن خواهند گفت که با نمایش فیلم همراه است. دبیر نشست خانم دکتر غزال کرامتی هستند.

زمان:چهارشنبه ۱۵ دی ماه ۱۳۹۵ از ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۸

مکان:موزه هنرهای آئینی امام علی (ع) خیابان ولیعصر (عج) – بالاتر از ظفر – بلوار اسفندیار – شماره ۳۵