لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

یکصد و نود و هشتمین گفتمان هنر و معماری

” با نگاهی به طراحی فرایندی
در آثار شاخص معماری معاصر جهان و معماری ایرانی اسلامی”

طراحی و به صورت خاص طراحی معماری فرایندی چند بعدی، پویا ، چند سامانه ای و زنده است. از آنجا که زاده انسان مولد و کمال طلب است در جستجوی خلاقیت است و از آنجا که برای ساخته شدن نیاز به فناوری دارد مرتبط با دانش و در جستجوی نوآوری‌های علمی.

گاهی جستجوی خلاقیت زیباشناسانه، آن را به سمت تولید هر چه بیشتر زیبایی سوق داده و از تکنولوژی به نفع آن سود برده است و گاهی خود تکنولوژی را به عامل زیبایی تبدیل کرده و در گسترش سمبلیک آن کوشیده است.معماری الگوریتمیک در جستجوی یافتن منطق، رفتار، فرایند، الگو و محتوای این دانشهاست تا از تلفیق آن با معماری به تولید ساختارهای جدید و پیچیده بپردازد ونوآوری را در به روزترین و پیشروترین حالت‌های آن جستجو کند. جریانی که همه عرصه‌های دانش امروز را بر بسترهای کامپیوتری – الگوریتمیک کنار هم می‌آورد.

معماری الگوریتمیک عرصه‌های نوینی را برای تولید و تلفیق علم فراهم آورده است. هندسه به عنوان ریز ساخت شکل گیری معماری در حوزه‌های جدیدی همچون هندسه پیشرفته و هندسه الگوریتمیک مطالعه می‌شود. این دانش‌های جدید پتانسیل‌های متعددی را به دانش معاصر افزوده‌اند و حل مسائل پیچیده و دارای چند متغیر را ممکن ساخته‌اند. معماری با استفاده از نرم افزارها و ابزارهای الگوریتمیک توان فزاینده و مولد این الگوریتم‌های هندسی را در تولید معماری استفاده کرده و هر روز با پژوهش در این زمینه‌ها به کیفیت‌های معماری می افزاید. تجهیزات ساخت، متدولوژی وتکنیک‌های خاص خود را درتولید و ساخت قطعات ونمونه‌های مواد فراهم کرده‌اند و تزریق این نمونه‌ها به معماری و ساخت باعث شده تا عرصه‌های نوینی در پژوهش ساخت دیجیتال و فرایندهایی نظیر سفارشی سازی انبوه فراهم آیند. ریاضیات، هندسه، برنامه‌نویسی وعرصه‌های مختلف دانش کامپیوتر که به صورت تلفیقی به معماری اضافه می‌شوند، زمینه‌های خلاقیت و نوآوری در تولید معماری هستند.

زمان: سه شنبه ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ از ساعت ۱۶ الی ۱۸
مکان: موزه هنرهای آئینی امام علی (ع) خیابان ولیعصر (عج) – بالاتر از ظفر – خیابان اسفندیاری – شماره ۳۵