لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

به نام خدا

دویست و سی و چهارمین گفتمان هنر و معماری

مدارس، تنها جائی برای تربیت افراد مورد نیاز جامعه نیستند، بلکه مکانی برای آموزش شخصیت علمی و سیاسی افراد برای کار در معماری و برنامه ریزی هستند. باید به دانشجویان این امکان داده شود تا در مورد راه های جدید ایجاد تحول در جامعه سوال کنند و واکنش نشان دهند. مدرسه باید آینۀ تمام نمای تغییرات بومی و جهانی در زمینه تکنولوژی، آموزش و تفکر باشد.

 

نوعی آشفتگی در همه مدارسی که آرمان های مربوط به همسان گرائی، گونه شناسی یا سبک را تحمیل می کنند، وجود دارد. گونه ای آشفتگی که در پی اندیشۀ جاودانگی در معماری است. اما جاودانگی در بستر آغاز می شود و در همان جا نیز پایان می یابد. چنین نظریه های انعطاف پذیری که مستلزم پذیرش کورکورانۀ قواعد و مقررات هستند، دیگر نمی توانند موجب پیشرفت و دوام یک مدرسۀ معماری شود. این وضع در حال افول است، زیرا مربوط به زمانی است که مردم اجازه نداشتند سوال کنند یا دربارۀ اسطورۀ یک قدرت جدل کنند. می توان امیدوار بود که به جای نسل های جزم گرا، نسلی جایگزین شود که فضا را برای اندیشه های جدید باز کند.

 

برای دانشجویان معماری بسیار مهم است که بعضی از سوالات اساسی تر در مورد معماری قرن حاضر را بیان کنند، باید امید داشت که نگاه کردن به داشته ها و ارزیابی و نیز آنچه در جهان پیرامون (و نه فقط در اروپا و امریکا) اتفاق می افتد، بتواند معماران را از خوابی که به بیش از یکصد سال است آنان را در بر گرفته، رها کند.

 

دانشجویان نقش بسیار عظیمی برای انجام امور دارند. آنان تنها منعکس کننده آگاهی ها نیستند تا بلکه خلق کنندۀ آن نیز هستند. آنان همیشه درباره عقاید متداول و غالب مجادله می کنند و رابط، انتقال دهنده و سازمان دهندۀ دانش معماری نیز هستند. زمان آن است که دانشجویان معماری، مدارسی را به یاد بیاورند که بیشتر برای مبارزه با وضعیت آموزشی موجود و دگرگون کردن و تحول آن ایجاد شده بودند، نه برای تقویت آن.

 

در دویست و سی و چهارمین گفتمان هنر و معماری که به مقوله “مهارت ها و توانمندی ها” اختصاص یافته، خانم دکتر کتایون تقی زاده و آقایان مهندس فرهاد احمدی، دکتر احمد اخلاصی، مهندس رضا دانشمیر، دکتر متین علاقمندان ، دکتر محمود گلابچی و دکتر علیرضا مستغنی سخن خواهند گفت که با نمایش فیلم همراه است.

 

زمان: چهارشنبه ۲۲ دی ماه ۱۳۹۵ از ساعت ۱۵ الی ۱۸

 

مکان: موزه هنرهای آئینی امام علی (ع) خیابان ولیعصر (عج) – بالاتر از ظفر – بلوار اسفندیار – شماره ۳۵