لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

به نام خدا

دویست و هفتاد و ششمین گفتمان هنر و معماری

تحولات سازمان فضایی شهر قزوین

(نشست دوم برای قزوین-  استان سال ۹۷)

شهر، به مثابه آئین و اندیشه جامعه، نمی تواند در تمدن های مختلف یکسان پدید آمده باشد، گوناگونی شهرها در تاریخ و جغرافیای جهان، بیش از هر چیز، معلول این تفاوت است. فلات ایران به عنوان یکی از قدیمی ترین زیست گاه های بشر، تمدن های مختلفی را تجربه کرده و شهرهای زیادی را به وجود آورده است. بررسی روند تغییرات شهر ایرانی در طول تاریخ، دو شیوه کاملاً متمایز را از سازمان فضائی شهر ارائه می دهد.

سازمان فضائی به مثابه نظم حاکم میان مولفه های پدید آورنده در نگرش سیستمی به شهر، می تواند نماد مناسبی برای این مدعا باشد. اسناد باستان شناختی، نوشته های مورخان و استنباط های عقلی، از نشانه های موجود، فرضیه مذکور را تدقیق کرده و درستی آن را آزموده است.

سازمان فضایی، مفهومی است که علیرغم کثرت کاربرد، بدون تعریف متقن همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. اغلب نویسندگان و محققان فارسی زبان، تعاریف شخصی یا لفظی سازمان فضایی را به جای مفهوم آن معرفی کرده‌اند. لذا در جریان به کارگیری این اصطلاح، چندان خود را ملزم به رعایت نگرش سیستمی نمی‌دیده‌اند؛ در حالی که به کارگیری واژه سازمان فضایی مستلزم اندیشه سیستمی و تحلیل منظومه‌ای از محیط شهر است.  این روش در مطالعه تاریخی سازمان فضایی شهر قزوین معرفی شده است.

تحلیل سازمان فضایی شهر قزوین، به دنبال درخواست مدیریت شهری آن برای تحقیق در هویت شهر و معماری قزوین انجام گرفت. نتیجه آن نگارش کتابی بود که برای نخستین بار خود را مقید به بیان نظریه سیستمی در خصوص شهر نمود و شاخص‌های معرفی شهر به مثابه سیستم را تشریح کرد. در پی آن به استناد اسناد تاریخی، تحولات شهر قزوین، که یکی از شهرهای تاریخی ایران است، را در چارچوب شاخص‌های پیش گفته مورد بررسی قرار داد. نتیجه این مطالعه می‌تواند پشتوانه مناسبی برای برنامه‌ریزی‌های آتی باشد تا شهر در پویش خود دچار تحولات انفصالی نگردد.

دویست و هفتاد و ششمین گفتمان هنر و معماری به این امر تحولات سازمان فضائی شهر قزوین تخصیص یافته و آقایان دکتر احسان دیزانی و دکتر سید امیر منصوری پیرامون آن سخن خواهند گفت، که با نمایش فیلم همراه است. دبیر پنل گفتگو خانم دکتر نسیم ایرانمنش هستند.

زمان: چهارشنبه ۲ خرداد ماه ۱۳۹۷ از ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۷:۳۰

مکان: موزه هنرهای دینی امام علی (ع) خیابان ولیعصر (عج) – بالاتر از ظفر – بلوار اسفندیار – شماره ۳۵