لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

چهارشنبه ۹۷/۴/۶: چرا شوش مهم است؟
ساعت ۳:۳۰ تا ۵:۳۰ بعد از ظهر
چهارشنبه ۹۷/۴/۱۳: اگر آب ها را در تهران جاری کنیم…!
ساعت ۳:۳۰ تا ۵:۳۰ بعد از ظهر
چهارشنبه ۹۷/۴/۲۰: رونمائی کتاب معماران ایران (جلد دوم)
ساعت ۳:۳۰ تا ۵:۳۰ بعد از ظهر
چهارشنبه ۹۷/۴/۲۷: الگوریتم معماری (نشست چهارم)
ساعت ۳:۳۰ تا ۵:۳۰ بعد از ظهر