لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

به نام خدا

دویست و هشتاد و سومین گفتمان هنر و معماری

شناسایی دقیق مراحل مختلف فرآیند طراحی در یک رشته “عمل- محور” نظیر معماری، کار آسانی نیست. در این میان، مرحله یافتن ایده اصلی، طرح مایه و یا “مولد اولیه” یک اثر معماری مرحله ناشناخته ای است. واژه مولد اولیه در سال ۱۹۸۴ برای نخستین بار به ادبیات طراحی پژوهی وارد گردید. تحقیقات اولیه آشکار ساخت که معماران برای طراحی، از همان ابتدا خود را وابسته به یک ایده می نمایند. مطالعات بعدی نشان داد که در اغلب موارد تنها از یک مولد اولیه استفاده نمی شود، بلکه طراحان برای دست یابی به راه حل نهایی از چندین مولد اولیه بهره گرفته و در ادامه با طی مراحل مختلفی این ایده را تجزیه و تحلیل، تفسیر و پالایش می نمایند تا طرح نهایی حاصل آید.

طراحی زایان یا طراحی مولد یک فرایند یافتن فرم است که می‌تواند رویکرد تکاملی طبیعت را در رابطه با طراحی، تقلید کند. طراحی زایان می‌تواند با اهدافی شروع شده و سپس تعداد غیرقابل شمارشی از راه حل‌ها را برای یافتن بهترین گزینه پژوهش کند. با استفاده از محاسبات ابری، طراحی زایان می‌تواند چرخه ای از هزاران یا میلیون‌ها طراحی، پیکربندی آزمون و یادگرفتن از چرخه‌های قبلی را طی کند. این فرایند می‌تواند طراحان را قادر سازد تا فراتر از توانایی انسان‌ها برای ایجاد یک طراحی، گزینه‌های جدیدی را تولید کنند، تا به یک طراحی بهینه برسد.

بیشترین طراحی‌های زایان، که خروجی آن‌ها عکس‌ها، صداها، مدل های معمارانه، پویانمایی و غیره است بر اساس مدل‌های الگوریتمی و پارامتری است. طراحی زایان یک روش سریع برای جستجوی گزینه‌های ممکن طراحی ای که در حوزه‌های دیگر مثل هنر، معماری، طراحی ارتباطات و طراحی محصول استفاده می‌شود، است.

در دویست و هشتاد و سومین گفتمان هنر و معماری که به طراحی مولد در الگوریتم معماری اختصاص دارد آقای دکتر مرتضی رهبر سخن خواهند گفت که با نمایش فیلم همراه است.

زمان: چهارشنبه ۲۷ تیر ماه ۱۳۹۷ از ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۷:۳۰

مکان: موزه هنرهای دینی امام علی (ع) خیابان ولیعصر (عج) – بالاتر از ظفر – بلوار اسفندیار – شماره ۳۵