لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

موج خلیج فارس همچنان ادامه دارد. انجمن مفاخر معماری ایران که پیشتر در نامه ای به رئیس جمهور خواستار تعیین روزی به نام روز معمار شده بود، در نامه دوم خود به سید محمد خاتمی، رئیس جمهوری اسلامی ایران و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی خواستار تعیین روزی به نام روز خلیج فارس شد.

انجمن مفاخر معماری در ابتدای نامه خود اورده است: نام خلیج فارس در طول تاریخ بر عظمت ایران همواره مورد تایید و پذیرش دانشمندان، جغرافیدانان، حکومت ها و دولت ها بوده است و به زعم سیطره استعمار و فراز و نشیب تاریخ، هیچگاه سعی در امحا و تکذیب این نام نشده است.

 نویسندگان نامه در ادامه پس از اشاره به تلاش های کشورهای جنوبی خلیج فارس برای تغییر و عربی کردن نام آن، اقدام موسسه نشنال جئوگرافیک در مورد تردید قرار دادن نام خلیج فارس و جزایر ایرانی آن و واکنش های ایرانیان را یاداوری می کنند.

در نهایت در این نامه پیشنهاد شده است که با علم به لزوم گفت و گوی مستمر در مورد بزرگداشت نام خلیج فارس و حراست از کیان تاریخی و هویت ایران زمین در تقویم رسمی کشور یک روز به نام روز خلیج فارس در نظر گرفته شود.

 این روز می تواند روز مستقل و یا همزمان با یکی از روزهای دریانوردی نهم مهر، روز نیروی دریایی هفتم مهر و روز اسناد ملی هفدهم اردیبهشت باشد.

منبع: سایت آفتاب-دی ۱۳۸۳

تدوین و آماده سازی برای انتشار در وب سایت : شهره السادات عربشاهی