لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

به اعتقاد اندیشمندان بین المللی تفکر جهانی شدن، ملتی که فاقد هویت جهانی است نمی تواند به عرصه جهانی وارد شود.

رئیس انجمن مفاخر معماری ایران در گفتگو با میراث آریا (CHTN) ضمن بیان این مطلب افزود: ملتی که فاقد هویت جهانی است به هیچ عنوان نمی تواند وارد عرصه جهانی بشود مگر این که خود را به یک تمدن الحاق کند.

سید علیرضا قهاری در ادامه خاطرنشان کرد: این در حالی است که هم اکنون، بسیاری از کشورها، برای خود تاریخی جعلی ساخته و الگوهای معماری و تمدن شبیه بادگیرهای یزد را برای خود می سازند.

این کارشناس ارشد معماری با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر این که «فرهنگ ا مظلوم است» اظهار داشت: در شرایطی که فرهنگ ما دوران مظلومیت خود را سپری می کند و سازمان میراث فرهنگی نیز به تقویت بسیاری نیاز دارد، استعانت و همیاری سازمان های غیردولتی و تقویت تشکل های مردمی برای یاری رساندن به این سازمان باید در دستور کار قرار گیرد.

وی با بیان اینکه حفظ حقوق حقه یک کشور بر عهده مسئولان یک کشور است تصریح کرد: متاسفانه همسایگان ما از روی ناآگاهی کماکان بر طبل نام تاریخی خلیج عربی می کوبد و آب بر آسیاب دشمنان مشترک  می ریزند.

به گفته این کارشناس ارشد شهرسازی: متاسفانه بسیاری از کشورهای خلیج فارس برای باج خواهی این موضوع را مستمسک قرار داده و مسائل و مناقشه های قومی را به راه می اندازند.

عضو کانون مهندسان معمار دانشگاه تهران با تاکید بر ااین که باید هر چه سریع تر پیشنهاد ثبت جهانی خالیج فارس به یونسکو ارائه شوئ بیان داشت: در صورتی که ایران این پیشنهاد مهم را به یونسکو ارائه کند کشورهایی که احیاناً ادعایی در این زمینه دارند جرات چنین پیشنهادی به یونسکو را نخواهند داشت.

عضو جامعه مهندسان معمار ایران با بیان این که نگهداری تاریخ از جعل آن مشکل تر است اضافه کرد: در دوره ای که سرعت انتقال اطلاعات از سرعت نور نیز بیشتر است نباید به کسی جرات نزدیک شدن به مقوله های فرهنگی خود را بدهیم.

منبع: سایت میراث فرهنگی – اردیبهشت ۱۳۸۸

تدوین و آماده سازی برای انتشار در وب سایت : شهره السادات عربشاهی