لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

ثبت خلیج فارس در فهرست ملی میراث معنوی درحالی از سوی رییس انجمن مفاخر معماری ایران مطرح شده است که مدیر کل دفتر ثبت آثار تاریخی، طبیعی و معنوی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اطلاعی درباره‌ی آن ندارد.

به گزارش خبرنگار بخش ایران‌شناسی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، ثبت پرونده‌ی خلیج فارس در فهرست ملی میراث معنوی، پس از استفاده از نامی جعلی برای آن مورد توجه قرار گرفته است.

هم‌چنین این ثبت به منزله‌ی فراهم آمدن مقدمات ثبت آن در یونسکو است و این امر می‌تواند پاسخ به تهدید‌هایی باشد که برخی کشورهای عربی درباره‌ی نام خلیج فارس ایجاد کرده‌اند؛ اما این موضوع مطرح است که آیا خلیج فارس جزو پرونده‌های میراث معنوی می‌تواند ثبت شود؟

طبق اعلام یونسکو،‌ در کنوانسیون میراث معنوی یا ناملموس به رفتارها،‌ شیوه‌های ارایه،‌ نمودها،‌ دانش‌ها،‌ مهارت‌ها، وسایل و اشیا، مصنوعات دستی و فضاهای فرهنگی مرتبطی پرداخته می‌شود که نسل به نسل توسط جوامع، گروه‌ها و برخی افراد منتقل شده‌اند و در برخی موارد نیز افراد در پاسخ به محیط، طبیعت و تاریخ، آن‌ها را دوباره خلق می‌کنند.

در تهیه‌ی پرونده‌های میراث معنوی باید این نکته را درنظر داشت که موضوع اصلی این نوع میراث، سنت‌های شفاهی، هنرهای نمایشی، رسم‌های مربوط به طبیعت،‌ کیهان و مهارت در هنرهای دستی و سنتی است.

حسین باهر در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا بیان کرده است که‌ در یونسکو، این بحث را می‌توانیم مطرح کنیم که خلیج فارس سوابق فرهنگی خاصی دارد.

این صاحب نظر در امور بین‌المللی توضیح داد: برای اعلام جهانی خلیج فارس باید بگویم که این محدوه‌ی جغرافیایی با این نام، جایگاه فرهنگی برجسته‌ای دارد و خاستگاه خدمات فرهنگی برای بشریت بوده است.

هم‌چنین مدیر موزه‌ی خلیج فارس در استان هرمزگان درباره‌ی تهیه‌ی پرونده‌ی میراث معنوی خلیج فارس، به خبرنگار ایسنا گفت:‌ پرونده‌ای برای ثبت خلیج فارس از سوی سه استان خوزستان، بوشهر و هرمزگان درحال تهیه است.

رمضان کریمیان بیان کرد: اگر این پرونده کامل شود و اطلاعات مربوط به آن توسط سه استان جمع‌آوری شوند، احتمال ثبت شدن پرونده در ۱۰ اردیبهشت‌ماه امسال وجود دارد.

منبع: سایت ایسنا- اردیبهشت ۱۳۸۸

تدوین و آماده سازی برای انتشار در وب سایت : شهره السادات عربشاهی