لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

رییس هیات مدیره ی انجمن مفاخر معماری ایران گفت: اگر یونسکو بپذیرد، نظریه و تایید آنها را داشته باشیم، پیشنهاد می شود که دولت ایران به شکل رسمی از یونسکو اعلام نظر قطعی را درباره ی آب گیری سد سیوند بخواهد، تا با احترام به افکار عمومی جهانیان، دیدگاه مناسبی از روابط بین المللی را به وجود آورده باشیم.

سید علیرضا قهاری در گفت و گو با خبرنگار بخش میراث فرهنگی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، افزود: ما به اجماع دانش جهانی برای تصمیم گیری در این باره نیاز داریم، تا بدون ملاحظه های سیاسی و اقتصادی، موضوع را بتوانیم حل و فصل کنیم.

وی اظهار کرد: سازمان میراث فرهنگی و گردشگری موافقت خود را با آب گیری سد سیوند اعلام کرده و کشور را در مقابل افکار عمومی و جهانیان، بویژه در این شرایط ویژه، با یک چالش فرهنگی رو به رو کرده است و مسوولیت آن به شکل مستقیم برعهده ی این سازمان خواهد بود.

او با تاکید بر این که سازمان میراث فرهنگی و گردشگری باید گزارش کامل عملیات انجام شده و نتیجه ی حفاری ها را به مردم ارایه کند، ادامه داد: این سازمان باید توضیح های لازم را برای هرگونه تصمیم سازی و تصمیم گیری در این باره اطلاع مردم و مجلس برساند. اکنون به نظر می رسد، اکتشاف های محدود انجام شده، گویای تاریخ واقعی این منطقه نباشند.

قهاری با اشاره به این که اعتراض ها درباره ی سد سیوند در طول سه سال گذشته بیشتر توسط مردم و تشکل های فرهنگی مطرح شده و وظیفه ی مجلس را در این گونه موارد، مردم به طور مستقیم برعهده داشته اند، گفت: نگران هستیم، چنان چه کمیسیون فرهنگی مجلس در این باره عکس العمل مناسبی نشان ندهد، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اشتباه بزرگی را مرتکب شود که قابل جبران نباشد.

وی اظهار داشت: اگرچه دولت در آغاز احداث این سد نقشی نداشته است، اما امروز با توقف آن، برای خود و کشور وجهه می تواند  کسب کند، آثاری که در کشور ما و هر کشور دیگری از تاریخ و تمدن وجود دارند، نه تنها به آن ملت، بلکه به کل بشریت تعلق دارند. به این سبب است که جهانیان بیش از ما به از میان رفتن آثار این تمدن، حساسیت نشان می دهند، ما می توانیم در عرصه ی دهکده ی جهانی، پیش رو حفظ و نجات میراث بشری باشیم.

رییس هیات مدیره ی انجمن مفاخر معماری ایران اضافه کرد: اگر امروز دولت را به خاطر تاریخ و هویت کشور احداث سد را نیمه تمام بگذارد و آن را به همین صورت در معرض بازدید گردشگران و نسل های آینده قرار دهد، به اقدامی دست زده که در دنیا بی نظیر است و بر صفحه های افتخارآمیز فرهنگ ایران می افزاید.

آیا هزینه ی احداث سد در مقابل ثبت این افتخار جهانی نمی ارزد؟ در آن صورت ما به جهانیان نشان خواهیم داد که در این دوره ی بی فرهنگی که گریبان دنیا را گرفته است،  چگونه نگهبان فرهنگ و تمدن مان بوده ایم و به درک صحیح مفاهیم توسعه پایدار رسیده ایم.

رییس سازمان میراث فرهنگی  و گردشگری هشتم بهمن ماه، اعلام کرد: عملیات نجات بخشی تنگه ی بلاغی در مدت سه سال به خوبی انجام شده است و از نظر سازمان نیز مشکلی برای آب گیری وجود ندارد.

 تنها مشکل موجود، رطوبت دشت پاسارگاد است که با توجه به این که به مرور زمان روی دشت و مقبره ی کوروش اثر می گذارد، قرار است، وزارت نیرو با استفاده از تکنیک های خاص، این مشکل را به تدریج برطرف کند.

اسفندیار رحیم مشایی تصریح کرد: از نظر کارشناسان و باستان شناسان سازمان، کار در این محوطه به پایان رسیده و آب گیری سد بلامانع است.

منبع: پایگاه ملی داده های علوم زمین- بهمن ۱۳۸۵

تدوین و آماده سازی برای انتشار در وب سایت : شهره السادات عربشاهی