لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

سید علیرضا قهاری، رئیس انجمن مفاخر معماری ایران در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران گفت: معماران و شهرسازان بعلت نداشتن شناخت صحیحی از مردم شناسی فرهنگی از سایر بناهای معماری کشور ما بدون تحقیق، تقلید می‌کنند که باعث به وجود آمدن ناهنجاری هایی در طرحهای معماری می‌شود.

وی افزود: دانش مردم شناسی در نیمه قرن نوزدهم شکل گرفته و گروهی از اندیشمندان اروپایی با بهره برداری از مجموعه داده های گرد آوری شده به وسیله جهانگردان فاتحان و مجموعه تفکرات فلسفی اجتماعی این علم را بنا نهاده اند.

قهاری تصریح کرد: مردم شناسی در ابتدا در کشورهای انگلیس، فرانسه و امریکا پدید آمد و رشد کرد.

رئیس انجمن مفاخر معماری ایران افزود: در فرانسه مردم شناسی نیز بیشتر جنبه فلسفی به خود گرفت و به کار میدانی چندان رغبت نداشته به روش تحقیق علمی روی آورده و به زبان شناس و تغییر اسطوره ها پرداخت .

قهاری عنوان کرد: هدف از مردم شناسی مشاهده جوامع برای شناخت رویدادهای اجتماعی است که به ثبت و ضبط این وقایع پرداخته با تحلیل اماری به انتشار اسناد و مدارک معتبری می‌پردازند.

مردم شناسی فرهنگی و درکنار مردم شناسی زیستی کالبدی، دو شاخه مهم این علم را تشکیل می‌دهند.

وی افزود: مردم شناس فرهنگی با زبان شناس علمی نیز سرو کار دارد و از نتیجه تحقیقات آن برخودار می‌شود بدین ترتیب حوزه بررسی این شاخه از مردم شناس، شکل همه دستاوردهای بشری یا نظام فرهنگ انسانی می شود.

گفتنی است، انجمن مفاخر معماری ایران ۱۲ مرداد ماه در موزه امام علی (ع) با حضور منصور فلامکی ، فرخ باور، کیکاووس امینی و شهریار سیروس به بررسی مردم شناسی فرهنگی می‌پردازد.

به نقل از باشگاه خبرنگاران – ۱۳۹۰/۰۵/۱۱