لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

خبرگزاری میراث فرهنگ_فرهنگ وهنر_دکتر ایرج اعتصام ، استاد بازنشسته معماری که در نشست هفته معمار حضور داشت، انداختن گرفتاری های معماری امروز را به گردن مدرنیسم یک اشتباه خواند.

این عضو انجمن مفاخر معماری که در نشستی با موضوع معماری وتدسعه پایدار حضور داشت،گفت:« مشکل مدرنیسم نیست، بلکه نحوه نگرش وبهره برداری از این مدرنیسم است که مشکل آفرین است. زیرا پایداری در برابر ناپایداری قرار می گیرد و پیش از این غرب هم همین مشکلات را پشت سر گذاسته است.»

وی ادامه داد:« این مشکل فقط گریبان گیر معماری نیست، بلکه حوزه هایی همچون اقصاد، روابط خانوادگی و اجتماعی نیز دچار این عدم پایداری شده است. البته در این زمبنه تفاوتی میان شرق وغرب هم نمی توان قائل شد و فقط از نظر شدت وضعف با یکدیگر متفاوت است.»

این متخصص معماری اضافه کرد:« ما به خصوص در زمینه معماری زمانی دچار این مشکلات شدیم که رابطه ما با گذشته مان قطع شد و تکنولوژی ها ومصالح به درستی مورد بهره برداری قرار نگرفت.»

اعتصام افزود:« البته مشکل به همین جا محدود نمی شود، بلکه ما در این زمینه ما فقط دنبال فرم تکنیک رفتیم و توده ساختمانی مورد توجه قرار گرفت، درحالی که باید هم زمان با این ها به محیط طبیعی و فرهنگ نیز توجه شود.»

اوج معماری ما ، دوره اوج مدنیت است
دکتر محمد منصور فلامکی، استاد بازنشسته معماری دانشگاه تهران نیز در این نشست حضور داشت وگفت:«دوره اوج معماری ما در فضاهای شهری واجتماعی زمانی شکل گرفت، که هم مدنیت و هم  دانش فنی حرف بسیاری برای گفتن داشتند. ما توسعه پایدار را می شناسیم ، زیرا قرن ها وهزاره ها در آن زندگی کرده ایم.»

وی ادامه داد:« امروز مشکل اصلی معماری ما، موضوع مدیریت در مقیاس های شهری است، اما دست کم از دوره پس از مشروطه، عناصری در دستور کار معماری شهری ما قرار گرفت که پیش از آن وجود نداشت که بسیاری از آن اصول وقواعد ساخته خود معماران هم نبود.»

فلامکی یکی از اجزای این مدیرت را به توافق رسیدن بر سر پدیده ها عنوان کرد و افزود:« ما زمانی می توانیم برای رسیدن به توسعه پایدار در معماری دست پیدا کنیم که بدانیم منظورمان از توسعه پایدار چیست.تا زمانی که ما تعریف ها را ندانیم، نمی توانیم تغییرات مناسبی در اشتباهاتمان انجام دهیم.

از طرف دیگر پیچیدگی های وضعیت امروز ما را وادار می کند که با تعریف درست پدیده ها، چندین عامل ترکیبی را تجویز کنیم.»

این عضو انجمن مفاخر معماری اظهار داشت:« ما تا زمانی که روند تغییر پدیده ها را نشناسیم، نمی دانیم که در کجا می توانیم مداخله کنیم واصولا جای ما در ایجاد تغییرات کجاست.بنابراین تنها تعریف درست است که حق ما در دخالت و شکل آن مشخص می کند.»

وی افزود:« معماری امروز چیزی نیست که یکسره بتوان آن را به دست معمار سپرد، معماری پدیده ای است که اگر انسان ها در روند شکل گیری آن مداخله نکنند، خود را به افراد تحمیل می کند.»

فلامکی با انتقاد از وضعیت دانشکده های معماری گفت:« ما همه روند نا معقول رشد دانشگاه هایمان را می دانیم وبه همین دلیل از آنها این انتظار را نداریم که برای رهایی از این مشکلات چاره درستی بیاندیشند وامیدوار بود که فضای علمی وآموزشی به کمک ما بیاید.»

معماری ما نیازمندتعیین ضوابط کیفی است
حسنعلی لقایی، عضو کمیته راهبردی محیط زیست وعضو انجمن مفاخر معماری ایران نیز در این نشست عنوان کرد:«ما معاری پایدار نداریم، زیرا شهرسازی پایدار نداریم و زمانی هم می توانیم از معماری پایدار صحبت کنیم که ضوابطی در این زمینه داشته باشیم. در حال حاضر ما در زمینه کمیت در معماری ضوابطی مشخص کرده ایم، اما هنوز جای مقرراتی در زمینه کیفیت خالی است.»

وی ادامه داد:« شهرسازی پایدار دو اصل دارد، تعادل با طبیعا، تعادل با سنت. ما پیش از این در سیستم های شهرسازی ومعماری مان این دو را رعایت می کردیم، اما به دلیل خلاء ارتباطی که با گذشته مان به آن دچار شدیم.، درحالی که دانش سنتی به اضافه دانش علمی است که می تواند، معماری ما را پایدار کند.»

ایران هفته معمار را جشن می گیرد
فریدون رضوی‌کیا مسئول ستاد بزرگداشت روز معمار و هفته معماری نیز به شرح برنامه‌های ویژه این هفته پرداخت و گفت: « برنامه‌های ویژه این هفته با هماهنگی بین دستگاه‌های معتبر کشور در ۲۰۰ دانشکده معماری از جمله دانشکده‌های سراسری، آزاد، غیر انتفاعی، پیام نور ودر ۳۰ سازمان نظام مهندسی مراکز استان ها برگزار می‌شود.»

وی افزود: «سمینارهای تخصصی ۱روزه با حضور اساتید و کارشناسان و هیئت علمی دانشگاه‌ها،نمایشگاه معماری،انتشار خبرنامه‌های انجمن‌های علمی معماری،برگزاری ۲نوع مسابقه در۲ سطح هنرستانهای معماری و مقاطع راهنمایی و متوسطه با همکاری سازمان دانش آموزی از جمله برنامه‌های هفته معماری است.همچنین با همکاری کمیته ملی موزه‌های ایران،سمینار طرح جامع شهر تهران نیز دایر می‌شود.»

منبع: خبرگزاری میراث فرهنگی – اردیبهشت ۱۳۸۶

تدوین و آماده سازی برای انتشار در وب سایت : شهره السادات عربشاهی