لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

دبیر کمیته بزرگداشت روز ملی خلیج فارس گفت: این روز که نمادی تاریخی از وحدت ملی است باید به شکلی با شکوه برگزار شود.

«حسین پرهمت»- عضو هیات امنا انجمن مفاخر معماری ایران و دبیر کمیته بزرگداشت روز ملی خلیج فارس در گفت و گو با خبرنگار ایلنا با بیان این مطلب و با اشاره به اهداف و جزئیات برگزاری روز ملی خلیج فارس همزمان با روز دهم اردیبهشت ماه تصریح کرد: انجمن مفاخر معماری ایران بر این باور است که تلاش های گسترده در سطح جهانی می تواند جایگاه و نام خلیج فارس را مستحکم کند، این امر می بایستی هم زمان در داخل کشور نیز آغاز شود.

وی افزود: در سال جاری مراسم ویژه ای برای بزرگداشت روز ملی خلیج فارس و تکریم ارزش های میراث معنوی کشور در کشورمان برگزار می شود.

دبیر کمیته بزرگداشت روز ملی خلیج فارس با اشاره به اهمیت برگزاری این روز گفت: نام گذاری و ثبت نام وزین خلیج فارس بر آثار و عناصر معماری در دستور کار انجمن مفاخر معماری ایران قرار دارد.

منبع: خبرگزاری کار ایران-اردیبهشت ۱۳۸۶

تدوین و آماده سازی برای انتشار در وب سایت : شهره السادات عربشاهی