لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

معماری و میراث فرهنگی: در هفته معماری مدارس، صاحبنظران معماری، شهرسازی و علوم انسانی به عزم ملی برای مقاوم سازی مدارس خوانده می شوند. گردهمایی معماری مدارس ۲۴ مهرماه برگزار می شود.

خبرگزاری میراث فرهنگی – فرهنگ – گردهمایی معماری مدارس و مراکز آموزشی ۲۴ مهرماه در انجمن مفاخر معماری ایران برگزار می شود.

مهندس علیرضا قهاری، رییس هیات مدیره انجمن مفاخر معماری ایران در گفتگو با میراث خبر با اعلام این مطلب افزود: «در این نشست که با حضور مهندس مشیری نماینده هرمزگان در مجلس که در رشته معماری تحصیل کرده و کارشناسان معماری مدارس و مراکز آموزشی برگزار می شود، به نقد معماری مدارس معاصر و ارائه راهکار و برنامه برای بهتر شدن وضعیت معماری مدارس پرداخته می شود.»

وی با تاکید بر اینکه به پیشنهاد انجمن مفاخر معماری ایران ۲۴ تا ۳۰ مهرماه به نام هفته معماری مدارس نامگذاری شده است، گفت: « آغاز این هفته با روز اولیا و مربیان مصادف است و به دلیل برگزار شدن این برنامه در مهرماه هنوز حساسیت های موجود نسبت به مسائل مدارس سرد نشده است.»

منبع: پایگاه خبری مسکن و معماری-خرداد  ۱۳۸۷

تدوین و آماده سازی برای انتشار در وب سایت : شهره السادات عربشاهی