لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

سیدعلیرضا قهاری رئیس انجمن مفاخر معماری ایران، به خبرنگار باشگاه خبرنگاران گفت: زمانی که شهروندان نیاز به گذراندن اوقات فراغت در سطح شهر دارند مدیریت شهری ومسئولان امور فرهنگی باید به ایجاد بیشتر توسعه فضاهای فرهنگی اقدام کنند.

وی تصریح کرد: در حال حاضر سرانه فضاهای فرهنگی نسبت به جمعیت ساکن در شهرها به ویژه در کلان شهرها و شهرهای بزرگ از استاندارد جهانی پایین تر است اگرچه در سال های اخیر نسبت به جبران بخشی از این کمبودها اقداماتی صورت گرفته ولی هنوز از استانداردهای جهانی فاصله داریم.

قهاری تصریح کرد: علاوه بر افزایش سرانه فضاهای فرهنگی باید به موضوع کیفیت و چگونگی برنامه هایی که به اوقات فراغت اختصاص می یابد، توجه کرد.

وی خاطر نشان کرد: مدیران شهری باید در سایر شهرها به ویژه در شهرهای کوچک نسبت به توسعه و ایجاد فضاهای فرهنگی اقدام و بیش از پیش کوشا باشند که این مسئله نیازمند افزایش بودجه فرهنگی است.

وی افزود: فضاهایی که از پیش برای فعالیت های فرهنگی طراحی شده و دارای برنامه ریزی خاص هستند می تواند در جذب مخاطب موثر باشند به طوری که هر فضای غیرمناسب و فاقد هویت فرهنگی به عنوان فضاهای فرهنگی مطرح نیست.

باشگاه خبرنگاران