لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ
نوزدهم بهمن ماه ۸۹ مصادف است با هشتمین سالروز درگذشت استاد فرهیخته و پرتلاش دانشگاه های کشور، شادروان دکتر مهندس منوچهر مزینی که عمر پرثمر خود را با خردی وصف ناپذیر و احساس مسئولیتی عمیق و سترگ در راه آموزش و اعتلای دانش معماری و شهرسازی ایران مصروف داشت، دانشجویان و همکاران آن استاد، یاد و خاطره ارزشمندش را در جهان خویش حفظ کرده و اندیشه والایش را راهنما و چراغ زندگی قرار داده اند.

کانون دانشجویان و همکاران دکتر منوچهر مزینی
موسسه مطالعاتی فرزان زهرا حقیقی
موسسه توسعه مطالعات بین المللی فاطر
موسسه مطالعاتی جهان باغ ایرانیان
موسسه مطالعات تاریخ شفاهی معماری و شهرسازی
انجمن مفاخر معماری ایران