لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

پیشکسوت سفال و سرامیک:
همدان پتانسیل برگزاری دهمین دوسالانه سفال و سرامیک را دارد
سکینه آقانسب گفت: شهر همدان می تواند یکی از گزینه ها برای برگزاری دهمین دوسالانه سفال و سرامیک باشد.

این پیشکسوت سفال و سرامیک در گفتگو با باشگاه خبرنگاران افزود: با توجه به اینکه در کل کشور فقط استان های همدان و میبد رشته سفالگری را در سطح آموزش عالی ادامه می دهند اقدامات اولیه برای برگزاری این دوسالانه می تواند در همدان انجام شود.

وی ادامه داد: با توجه به برگزاری چندین مسابقه در طرح سال های گذشته و این دوسالانه ها آینده روشنی را برای سفال و سرامیک ایران پیش بینی می کنم.

آقانسب مدیریت فرهنگی، بحران درک در مسائل اقتصادی این حرفه تربیت نیرو و آشنایی با قواعد و چند و چون هنر سفال را از جمله موانع گسترش این هنر قلمداد کرد و اظهار داشت: به طور معمول مدیران فرهنگی کشور با زبان این هنر آشنایی ندارند در حالیکه مطلع بودن از مشکلات و چگونگی ساخت یک اثر از ضروریات یک مدیر فرهنگی است.

وی با اشاره به نمایش گذاشتن سفال و سرامیک در فضاهای عمومی گفت: سفال و سرامیک یکی از خالص ترین مواد برای تبدیل شدن به یک اثر هنری است و از سوی دیگر نگاه به آثار سفال و سرامیک باعث ارتباط روحی و روانی و آرامش درونی انسان می شود.

این هنرمند عامل آسیب پذیری سفال و سرامیک را ضربه دانست و خاطر نشان کرد: متریال های استفاده شده در سفال و سرامیک سبک و در برابر سایر عواملی چون هوازدگی، باران های اسیدی و مقاوم و بسیار ارزان از سرقت جلوگیری می شود همچنین می توان آنها را در فضاهای شهری در معرض عموم قرار داد.

باشگاه خبرنگاران