لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

به گزارش معماری نیوز ، خانه هنرمندان مهمان معمارانی بود که برای رونمایی از کتاب اندیشه معماران معاصر ایران ونیز انتخاب برگزیدگان دوسالانه کتاب معماری گرد هم آمده بودند.
با آغاز برنامه و در بخش رونمایی از کتاب که به اجرای اسماعیل جنتی مدیر نشر یوشیج همراه بود چند تن از هنرمندان که عمدتا معمار هم نبودند انتخاب شده و مقاله ونظرات خود در رابطه با کتاب مذکور نوشته اسماعیل آزادی از روزنامه نگاران با سابقه وعلاقه مند معماری ارایه کردندبه صورتی که پس از صحبت های آغازین مجری ؛ فریدون مجلسی در نطقی کوتاه به ارایه دیدگاه های خود پرداخت.
سپس شهریار سیروس با آمدن بر روی سن نظرات خود در خصوص کتاب اندیشه معماران معاصر ایران را بیان کرد و پس از آن با دعوت از کامران صفا منش از اساتید و معماران با تجربه برنامه ادامه یافت . صفا منش پس از نقدی سخت به اثر اسماعیل آزادی ؛ با تشویق حاضرین جای خود را به مولف کتاب سپرد .
اسماعیل آزادی در فرصتی کوتاه به معرفی اثر خود ” اندیشه معماران معاصر ایران “که مصاحبه با ۱۲ معمار معاصر است پرداخت وپس از تشویق حاضرین جایگاه خود را ترک کرد.

10

پس از آن کرمانیان ؛ محمد رضا حایری ؛ محسن شهیدی به همراه خانم منصوری به روی صحنه آمدند وتوضیحاتی پیرامون اثر اسماعیل آزادی دادند که با اتمام سخنان آنها قسمت نخست برنامه به پایان رسید.
در ادامه برنامه ودر بخش دوم که به اهدا جوایز نخستین دوسالانه کتاب معماری و شهرسازی اختصاص داشت ابتدا فاظمه کاتب از اساتید دانشگاه به جایگاه دعوت شد .

11
وی در فرصتی که دراختیار داشت با ارایه آماری تکان دهنده در خصوص وضعیت آشفته تالیف ؛ ترجمه ؛کتاب وکتابخوانی در ایران سخنان خود را به پایان برد.
سپس مهندس علیرضا قهاری به عنوان رییس انجمن مفاخر معماری که این نشست به همت آنها برگزار شد در رابطه با برگزاری دوسالانه معماری ونحوه داوری وانتخاب آثار توضیحاتی ارایه کرد .
علیرضا قهاری گفت : پس ارز فراخوانی که در سال گذشته داده شد ؛همزمان با روزهای پایانی سال ۱۳۸۹ مجموع صدوبیست اثر به دبیرخانه این مسابقه ارسال شد که از میان آنها ۳۳ اثر به مراحل نهایی راه یافتند.
قهاری افزود : این ۳۳اثر در قالب ۱۳ گرایش اصلی رشته معماری انتخاب شده وتوسط هییت داوران به بوته نقد وبررسی گذاشته شدند.
وی با اشاره به حضور ناشران در میان برگزیدگان تصریح کرد : ۵ناشر خصوصی و۴ناشر دولتی در میان برگزیدگان قرار دارند که از آنها تقدیر به عمل خواهد آمد.
در ادامه برنامه وپس از سخنان رییس انجمن مفاخر معماری با دعوت مجری اعظا کندگان جوایز شامل مهندس علیرضا قهاری ؛ دکتر منصوری ؛ دکتر نمکچی واساتید دیگر بر روی سن حاضر شده وجوایز برگزیدگان را اعطا کردند.

12
در بخش برگزیدگان از آثار بزرگانی چون ایرج اعتصام ؛ اسماعیل آزادی ؛ گلاب چی وتعدادی دیگر تقدیر وتشکر به عمل آمد.
گفتنی است که این مراسم به میزبانی انجمن مفاخر معماری ایران به عنوان نخستین فعال بخش خصوصی در حوزه معماری ودر تالار بتهون خانه هنرمندان برگزار شد وتا ساعت ۲۰ ادامه داشت.

منبع: معماری نیوز- اردیبهشت ۱۳۹۰

تدوین و آماده سازی برای انتشار در وب سایت : شهره السادات عربشاهی