لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

مدیر اجرایی نخستین کتاب معماران ایران گفت: به‌منظور ثبت تلاش‌های بزرگان معماری ایران زمین، برای اولین بار کتاب «معماران ایران» از سوی انجمن مفاخر معماری ایران و یک موسسه انتشاراتی منتشر می‌شود.

مدیر اجرایی نخستین کتاب معماران ایران گفت: به‌منظور ثبت تلاش‌های بزرگان معماری ایران زمین، برای اولین بار کتاب «معماران ایران» از سوی انجمن مفاخر معماری ایران و یک موسسه انتشاراتی منتشر می‌شود.
«انوشه منصوری» در گفتگو با ایرنا اظهار داشت: رونمایی از نخستین جلد کتاب یادشده، ۱۹خرداد درخانه هنرمندان تهران صورت می‌گیرد.
وی افزود: حداقل حدود ۲۰هزار نفر فارغ‌التحصیل معماری در سطح کشور داریم که در نخستین جلد، ۱۱۴نفر همراه با آثارشان معرفی شده‌اند. منصوری اضافه کرد: این کتاب از دوره معماری قاجار آغاز شده تا دوران کنونی و سبک‌های مختلف معرفی می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: دانشکده هنرهای زیبا ۶۰سال قدمت دارد و تا پیش از وقوع انقلاب فرهنگی درسال ۱۳۵۹، کمتراز ۱۰دانشکده معماری در سطح کشور فعال بودند، اما اینک حدود ۹۰مرکز آموزش عالی در این رشته فعال هستند.
منصوری خواستار کمک‌های مالی سازمان میراث فرهنگی و معاونت فرهنگی و هنری شهرداری برای تامین منابع برای انتشار این کتاب شد. وی شروع برنامه‌ریزی برای کتاب مذکور را سال ۱۳۸۱اعلام کرد و گفت: تا بهار سال جاری این کار تکمیل و اولین جلد آن آماده ارائه شد.
منصوری اولویت معرفی معماران و آثارآنها را دوره ۱۲۹۶تا ۱۳۳۰اعلام کرد و گفت: به ترتیب سن به معرفی افرادی که در ایران یا خارج هستند، اقدام شده، در عین حال به‌دلیل دشواری جمع آوری آثار افرادی که در قید حیات نیستند، در این مرحله به آنها پرداخته نشد.

منبع: سایت مسکن و معماری-خرداد ۱۳۸۶

تدوین و آماده سازی برای انتشار در وب سایت : شهره السادات عربشاهی