لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

رئیس انجمن مفاخر معماری که طرح تاسیس موزه‌های معماری را در استانهای کشور مطرح کرده بود، از آغاز به کار اولین جلسه برای برنامه‌ریزی این پروژه خبر داد.

علیرضا قهاری، رئیس انجمن مفاخر معماری در مورد طرح تاسیس موزه‌های معماری در تمام استانهای کشور گفت: اولین جلسه، هفته گذشته با حضور برخی از مدیران سابق موزه‌ها و کارشناسان این رشته در موزه ملک برگزار شد. وی در مورد نتایج این جلسه عنوان کرد: کارشناسان موزه به ما گفتند بهتر است این طرح را به صورت تخصصی پیش ببریم یعنی موزه با کاربری معرفی معماری هر استان تاسیس شود وگرنه به عنوان یک بحث عام مطرح می‌شود و مدعی پیدا می‌کند. قهاری درباره ضرورت تاسیس موزه معماری ابراز داشت: درحال حاضر موزه معماری نداریم. انجمن مفاخر روی این امر تاکید دارد که باید موزه‌های معماری نیز در کنار موزه‌های دیگر آغاز به فعالیت کند چون موزه معماری، موزه تاریخی کشور است. معماری می‌تواند تاریخ و فرهنگ مردم را بازگو کند. وی افزود: بنابراین ما پیگیر هستیم در ۳۰ استان کشور موزه معماری بنا کنیم تا هویت گذشته معماران بازسازی شود. موزه‌های معماری می‌تواند به مردم آموزش دهد که دنبال الگوهای معماری پایتخت نباشند. متاسفانه دانشجویان معماری ما در استان‌ها از الگوهای تهران استفاده می‌کنند. درحالیکه ایران به دلیل قدمت و پیشینه‌ای که هر یک از استان‌هایش دارند، دارای معماری خاص وغنی است.

رئیس انجمن مفاخر سپس به نحوه اجرایی شدن تاسیس موزه‌ها اشاره کرد: ما به عنوان یک انجمن، خیلی قدرت اجرایی نداریم ولی می‌توانیم پیشنهاد دهنده به نهادهای دولتی باشد. پیشنهاد ما این است که استانداریها و البته در کنار آنها شهرداریهای هر استان وارد این مسئله شوند. به همین دلیل نامه پیشنهادی خود را به تمام استانداری‌های کشور ارسال می‌کنیم تا مورد بررسی قرار بگیرد.

بایگانی : ۲۶ شهریور ۱۳۸۹