لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

پیشنهاد تاسیس خانه اقوام ایرانی در سمنان از سوی انجمن مفاخر معماری ایران مطرح شد .

به گزارش خبرگزاری مهر ، رئیس انجمن آثار و مفاخر معماری ایران گفت: استان سمنان در روز معمار و گرامیداشت هویت بخشی به شهرها در سال ۸۵ رتبه اول را بدست آورد و چون از قبل برنامه ای برای ایران شناسی در انجمن آثار و مواخر معماری ایران تدارک دیده شده بود ، هیئت امنا ، استان سمنان را به عنوان اولین استان برای معرفی برگزیدند.

 سید علیرضا قهاری افزود: انتخاب استان سمنان از سوی انجمن مفاخر صرفا یک پیشنهاد بود و تصمیم نهایی بر عهده مسئولان استان بود که خوشبختانه مقامات استان سمنان از جمله استاندار با درایت از این پیشنهاد استقبال کردند.

رئیس انجمن آثار و مفاخر معماری ایران با اشاره به ناشناخته بودن استان سمنان در خارج از مرزهای ایران گفت : دنیا ایران را با اصفهان و شیراز می شناسد و سمنان برای آنها نام آشنایی نیست و حتی در خود کشور ما نیز نسبت به شناخت ویژگی ها و توانمندی های استان سمنان کم لطفی شده و علی رغم آنکه سمنان جز چند استان باستانی کشورمان است برای عموم مردم ناشناخته مانده است .

وی همچنین با تاکید بر ضرورت شناخت هر چه بیشتر جوانان نسبت به ویژگی های ملی کشورمان گفت : برنامه ایران شناسی انجمن مفاخر معماری ایران در پاسخ به این ضرورت طراحی شده است و ما بر این باور هستیم که اگر جوانان هر استان با قابلیت ها و مفاخر منطقه خودشان آشنا شوند حسرت دیگران را نمی خورند و با اندک مشکلی عرصه را خالی نمی کنند.

وی از پیشنهاد تاسیس خانه اقوام ایرانی در سمنان از سوی انجمن مفاخر خبر داد و گفت : انجمن مفاخر در راستای نام گذاری سال ۸۶ با عنوان اتحاد ملی ، انسجام اسلامی از سوی مقام معظم رهبری این پیشنهاد را به مسئولین استان سمنان ارایه کرد که در واقع لبیک به دعوت مقام معظم رهبری است.

منبع: خبرگزاری مهر-تیر ۱۳۸۶

تدوین و آماده سازی برای انتشار در وب سایت : شهره السادات عربشاهی