لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

استادیار پردیس هنرهای زیبای دانشکده معماری دانشگاه تهران، معتقد است: سبک معماری در بافت‌های قدیمی پویا‌تر از بافت‌های جدید است و فناوری ها و مصالح ابزاری است که باید از آنها برای احیای هویت معماری ایرانی بهره گرفت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی انبوه سازان ایران، محمدمهدی محمودی، استادیار دانشکده معماری دانشگاه تهران، اظهار داشت: معماری آینه تمام‌نمای جامعه است و چهره و هویت شهرها را نشان می‌دهد.

وی هویت معماری ایرانی-اسلامی امروزی را فراموش شده دانست و افزود: بناها و ساختمان‌های جدید بسیار ناهنجار و زشت هستند و جلوه ای خشن و پرخاشگر از فضاهای اطراف خود نشان می دهند.

محمودی بافت‌های فرسوده و قدیمی را پویاتر و زنده‌‌تر از بافت‌های جدید نامید و گفت: این موضوع بیانگر آن است که معماران در وظایف خود به درستی عمل نکرده‌اند. اگر این تعامل و تفاهم وجود داشت و همکاری ها در ساخت و ساز به صورت مشترک انجام می شد، چهره شهرها چنین زشت و بی تناسب نمی شد.

این مدرس دانشگاه در خصوص پروژه‌های مسکن مهر تصریح کرد: هدف مسئولان از اجرای این طرح، خانه‌دار شدن عده‌ای بی‌خانمان بود، اما باید به این نکته توجه کرد که اگر این ساخت و سازها اصولی نباشد ممکن است فاجعه به بار آورد.

محمودی اضافه کرد: خانه‌ها، مامن انسان‌ها هستند و اگر به درستی ساخته نشوند، امکان دارد همین سازه‌ها، به مدفن ساکنان‌شان تبدیل شوند. مسکن فقط حجم و اصول نیست بلکه به زیرساخت‌ها و کاربری‌ها نیز باید توجه داشت.

محمودی در خصوص بافت شهری تهران اظهار کرد: اندک هویتی که برای تهران در سال‌های اخیر باقی مانده بود، با نقاشی‌هایی که بر در و دیوار چسبانده‌اند، پاک شده است.

وی اظهار امیدواری کرد: با استفاده از تکنولوژی و فن آوری های نوین، بر حسب نیازهای روز جامعه، معماری اصیل ایرانی در کشور اجرا شود.

پایگاه اطلاع رسانی انبوه سازان ایران – یک‌شنبه، ۰۹ مرداد ۱۳۹۰