لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

یک کارشناس معماری و شهرسازی گفت: نوسازی بافت های فرسوده شهری بیشتر در زمینه مدیریت با مشکل مواجه است که کمبود مدیران متخصص در این زمینه به یک معضل تبدیل شده است.

ایرج شهروز در گفتگو با باشگاه خبرنگاران افزود: بر خلاف بعضی نظرات که مشکل نوسازی بافت های فرسوده شهری را در زمینه مالی جستجو می کنند، علت کند پیش رفتن نوسازی بافت های فرسوده در بحث مدیریت مطرح می شود.

وی گفت: مدیرانی که بحث نوسازی بافت های فرسوده شهری را دنبال می کنند باید از تخصص کافی در این زمینه برخوردار بوده تا بتوانند این بخش را به خوبی هدایت کنند.

شهروز بافت های فرسوده شهری را به دو دسته تقسیم و تصریح کرد: برخی بافت ها به وسیله بازسازی باید آنها را نگه داشت و این نوع بافت ها زیر نظر میراث فرهنگی قرار دارد، از طرف دیگر برخی بافت ها را نمی توان نگهداشت و نیاز به دوباره سازی دارند که در این بخش می توان به وسیله تعاونی و با کمک دریافت وام از دولت برنامه ریزی، بودجه سازی در راستای نوسازی هدایت شود.

این کارشناس به تاریخ شهری اشاره و افزود: باید در بحث شهرسازی، به تاریخ شهری توجه شده و طبق تاریخ شهر، نوسازی صورت گیرد.

وی خاطر نشان کرد: در راستای نوسازی بافت های فرسوده شهری، باید از متخصصین و مدیران حرفه ای در این امر استفاده کرد تا بحث نوسازی همگام با تاریخ شهری دنبال شود.

منبع : باشگاه خبرنگاران