لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

سید علیرضا قهاری رئیس انجمن مفاخر معماری ایران با خبرنگار باشگاه خبرنگاران گفت: در حقیقت ادبیات معماری دستیابی به روح و ذهن معمار و طراحان آثار است که با دستیابی به آثار مکتوب می‌توانیم به نگاه و تلقی گذشتگان از زندگی و جهان‌بینی آن ها پی‌ببریم.

وی افزود: معماران در گذشته کمتر تفکر خود را در زمینه آثار معماری و شهرسازی به روی کاغذ می‌آوردند و یکی از دلایل آنکه هویت و شاخصه‌های معماری نیاکانمان به صورت کامل به نسل‌های بعدی منتقل نمی‌شود فقدان آثار مکتوب و نداشتن ادبیات در زمینه‌ معماری است.

قهاری تصریح کرد: بیشتر آثار مکتوبی که از گذشته درباره دانش و فن معماری کشورمان باقی‌مانده توسط سیاحان و شرق‌شناسان مطرح شده و آن ها از نگاه خود معماری ایران را در کتاب و سفرنامه بیان می‌کردند که تنها محدود به برداشت شخصی آن ها از بناها می‌شد.

رئیس انجمن مفاخر ایران گفت: در پس ذهن معماران دانشی نهفته است که فقط خودشان از آن اطلاع دارند همچنین تنها ظاهر یک اثر معماری نیست که به یادگار می‌ماند بلکه باید دانش آن نیز به نسل‌های آینده منتقل شود.

وی افزود: ادبیات معماری شهرسازی کشورمان بسیار ضعیف و فقیر است و این در حالیست که هم اکنون معماران باید فکر خودشان را به صورت نوشته و مکتوب برروی کاغذ بیاورند تا نسل های آینده بتوانند به دانش آن ها دست پیدا کنند.

گفتنی است، انجمن مفاخر معماری ایران در نشستی که قرار است ۱۵ تیر ساعت ۱۷ در خانه هنرمندان برگزار شود به بررسی ادبیات معماری و شهرسازی کشورمان بپردازد.

باشگاه خبرنگاران ۱۳۹۰/۰۴/۱۴