لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

استاندار همدان گفت: سال ۹۰ ، سال فعالیت بیشتر در تمامی زمینه ها به خصوص در زمینه های ایجاد اشتغال پایدار، ایجاد بسترهای سرمایه گذاری داخلی و خارجی و استفاده از ظرفیت های شهرستان ها و دستگاه های دولتی است.

به گزارش ایرنا ‘کرمرضا پیریایی’ روز چهارشنبه در همایش اشتغال استان همدان بر داشتن طرح و برنامه در سال آینده تاکید کرد و افزود: ایجاد اشتغال برای تحصیل کردگان و دانش آموختگان دانشگاه ها رویکرد سال ۹۰ است.
وی همچنین از امضای میثاق نامه توسط مدیران اجرایی این استان در آغاز سال ۹۰ در خصوص انجام هرچه بهتر وظایف محوله خبر داد.

استاندار همدان اظهار داشت: کسب امتیاز بالا در مجموعه اداری استان همدان در زمینه ایجاد اشتغال، ماحصل برگزاری ۹ جلسه در کارگروه استانی و ۱۸ جلسه در کارگروه های شهرستانی در قالب دو دور سفر شهرستانی و ساعت ها کار فرمانداران برای تصمیم گیری بوده است.

فرماندار نهاوند نیز در این همایش گفت: این شهرستان با ایجاد شش هزارو ۶۹۰ شغل در سالجاری به ۲۱۱ درصد از تعهدات خود در ایجاد اشتغال عمل کرده است.
‘اسماعیل زارعی کوشا’ افزود: بالاترین درصد اشتغالزایی در این شهرستان توسط صندوق مهر رضا، صنایع و معادن و بخش کشاورزی محقق شده است.
وی با اشاره به برگزاری ۱۰ جلسه کارگروه اشتغال در شهرستان نهاوند در سالجاری اظهار داشت: بهره برداری از کارخانه سیمان نهاوند در دستور کار سال آینده قرار دارد.

فرماندار تویسرکان نیز در این همایش گفت: این شهرستان با ایجاد چهار هزارو ۵۳۲ شغل در سالجاری به ۱۷۹ درصد از تعهدات خود در ایجاد اشتغال عمل کرده است.
‘حسن بهرام نیا’ افزود: ۲۶ جلسه کارگروه اشتغال با ۱۲۷ مصوب و ۷۷۴نفر ساعت در سالجاری در این شهرستان برگزار شده است.

فرماندار اسدآباد نیز در این همایش گفت: پیشرفت مطلوب ذوب آهن اسدآباد پس از ۱۰ سال رکود، بستری مناسب برای توسعه این شهرستان است.
‘مصطفی آزاد بخت’ افزود: فضای کنونی این شهرستان فضای کارو تلاش است و سرمایه گذاری برای مسکن شهری و روستایی در دستور کار سال آینده این شهرستان قرار دارد.

فرماندار کبودرآهنگ نیز در این همایش گفت: ۹ دستگاه اجرایی این شهرستان نظیر کمیته امداد، صنایع و معادن، بازرگانی و آموزش و پرورش بیش از ۱۰۰ درصد از تعهد خود در ایجاد اشتغال را اجرایی کرده است.
‘عبدالحسین مرادی’ با اشاره به برگزاری ۱۴ جلسه کارگروه اشتغال در این شهرستان افزود: تجربه های سالجاری این شهرستان در ایجاد اشتغال می تواند در عملکرد بهتر سال ۹۰ موثر باشد.

به نقل از ایرنا