لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

باشکوه‏ترین دوره‏ای که می‏توان از بنای فاخر معماری مساجد نام برد، مربوط به دوره صفوی است. در دوره قاجار این معماری کمرنگ شده و در دوره معاصر نیز تقریبا سبک معماری خاصی برای مساجد نداریم.

به گزارش خبرگزاری شبستان، سیدعلیرضا قهاری، رئیس انجمن مفاخر معماری ایران گفت: معماری مساجد نسبت به گذشته کمرنگ شده و در ساخت آن حساسیت‏های لازم مورد توجه قرار نمی‏گیرد.

وی با بیان این‏که با ورود اسلام به ایران، ساخت مساجد در کشور آغاز شده و یکی از نخستین مساجد ایرانی مسجد فهرج یزد است، افزود: بر معماری مساجد از یکصد سال اخیر آن طور که باید کار نشده، وقتی صحبت از معماری دوران معاصر می‏کنیم، مساجد جای شایسته خود را در بین سایر بناهای معماری ندارد.

بنابرگزارش میراث آریا، قهاری تصریح کرد: مساجدی که امروزه ساخته می‏شوند، تقلیدی از دوره‏های گذشته است، به طور کلی مباحث مربوط به نمادهای فرهنگی در کشور کمرنگ شده و به طبع آن معماری مساجد نیز کمرنگ شده است.

وی اظهار داشت: به دلیلی اعمال سلایق شخصی هنوز به الگوی واحد یا شاخصه‏های مشخص در زمینه معماری مساجد همان طور که در گذشته با فرهنگ، اقلیم، تکنولوژی زمان خود ساخته می‏شد، نرسیده‏ایم و عموم مساجد امروزی مشابه مساجد دوره قبل ساخته می‏شود بدون آنکه فرهنگ معاصر و اقلیم مورد توجه قرار گیرد.

خبرگزاری شبستان