لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

پل مشیر در شمال شهر برازجان بر کناره راه فعلی برازجان به شیراز بر روی رودخانه دالکی قرار دارد که متعلق به دوره قاجاریه است.

به گزارش ایسنا پل در سال ‌‌١٢٨٨ هـ.ق به دستور حاج میرزا ابوالحسن خان مشیر الملک والی وقت فارس احداث گردید و همچنان تا سال ‌‌١٣۵٠ هـ.ش مورد استفاده بود. معمار این اثر ارزشمند شخصی به نام حاج محمد رحیمی می‌باشد که اهالی و بومیان منطقه پل را به نام معمار آن می‌شناسند و یعنی (پل مم رحیمی) عمده مصالح تشکیل دهنده آن را سنگ‌های قلوه‌ای و ملاط ساروج تشکیل می‌دهد. نمای بیرونی و همچنین سطح روی پل با آجر کوره‌ای مفروش گردیده، طول پل ‌‌۴۵ متر که بر روی ‌‌۶ ستون بنا شده است. عرض آن در حدود ‌‌٨ متر است و دارای ‌‌۶ دهانه تاق مانند می‌باشد که دهانه میانی از همه بلندتر و عریض‌تر می‌باشد. اندازه آنها به ترتیب از کناره رودخانه ‌‌٣/٧٠ و ‌‌٣/۴٠ و ‌‌١١/۴٠ می‌باشد. این پل ارتباطی در جهت امر تجارت و بین فارس و بوشهر و سهولت در کار مسافرین احداث و در طی دوران متمادی مرمت و بازسازی گردید.

چهار ستون به شکل مناره بر روی این پل مشهود است که گویا به هنگام ساخت و ساز اثر مذکور و مرتباً ریزش نموده و تخریب می‌گردید. لذا در درون نوک مخروطی شکل این مناره‌ها برگ‌هایی از کتاب قرآن قرار دارند تا ضامن بقای پل ‌باشد.

این اثر تاریخی به دلیل اهمیت قابل توجه آن به پیشنهاد میراث فرهنگی استان بوشهر در سال ‌‌٧٨ به شماره ‌‌٢۵۴۶ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسید. ل

به دلیل ثبتی بودن اثر مربوط، هرگونه دخل و تصرف در آن پیگرد قانونی به دنبال خواهد داشت.

خبرگزاری دانشجویان ایران – بوشهر – خرداد ۱۳۸۳