لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

روز تهران از سوی موسسه تهران مطالعات کلان شهر نامگذاری و برای ثبت در تقویم ملی کشور به شورای فرهنگ عمومی پیشنهاد داده می‌شود.