لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

Nekoodashte Tehran1

موسسه تهران مطالعات کلانشهر برگزار می کند:

۱- برنامه های روز تهران در موزه هنرهای دینی امام علی (ع)
شنبه ۲۹ مهر ماه ۹۱ :

 • ساعت ۱۰/۳۰-۱۰ : افتتاحیه
 • ساعت ۱۳-۱۰/۳۰ : سخنرانی پیرامون خیابان ولیعصر (گذشته، حال،‌ آینده)‌ / مسئول: آقای مهندس کورش دیباج طباطبایی
 • ساعت ۱۴-۱۳ : نماز و ناهار
 • ساعت ۱۶/۳۰-۱۴ : جشنواره مستند تهران
 • ساعت ۱۷-۱۶/۳۰ : پذیرایی
 • ساعت ۲۰-۱۷ : سخنرانی پیرامون تهران در تاریخ / مسئول: آقای دکتر اسکندر مختاری

گزارش تصویری از روز نخست جشن نکوداشت تهران

یکشنبه ۳۰ مهرماه ۹۱ :

 • ساعت ۱۳-۱۰ : سخنرانی پیرامون منظر ذهنی تهران ، تهران تغزلی / مسئول: آقای مهندس حبیب اله شیبانی
 • ساعت ۱۴-۱۳ : نماز و ناهار
 • ساعت ۱۶/۳۰-۱۴ : جشنواره مستند تهران
 • ساعت ۱۷-۱۶/۳۰ : پذیرایی
 • ساعت ۲۰-۱۷ : سخنرانی پیرامون جامعه ی تهرانی / مسئول: خانم دکتر گیتی اعتماد

گزارش تصویری از روز دوم جشن نکوداشت تهران

دوشنبه ۱ آبان :

 • ساعت ۱۶/۳۰-۱۴ : سخنرانی پیرامون باغ ایرانی در تهران / مسئول آقای مهندس فریبرز جبارنیا
 • ساعت ۱۷-۱۶/۳۰ : پذیرایی
 • ساعت ۲۰-۱۷ : سخنرانی پیرامون طبیعت تهران / مسئول: آقای دکتر رضا بهبهانی
 • ساعت ۲۰/۳۰-۲۰ : اختتامیه

گزارش تصویری از روز سوم جشن نکوداشت تهران

محل برگزاری:موزه هنر امام علی (ع)
خیابان ولیعصر – چهارراه نیایش – بلوار اسفندیار – شماره ۳۵

* نمایشگاه نقاشی و عکس های تهران در گالری های طبقه اول

 • نمایشگاه آثار نقاشان توسط انجمن هنرمندان نقاش ایران
 • نمایشگاه عکس های تهران (از عکس های عکسخانه شهر)
 • کتاب، نقشه و بن ناهار راس ساعات شروع برنامه ها توزیع می گردد

۲- برنامه های کاخ موزه گلستان
شنبه ۲۹ مهر تا دوشنبه ۱ آبان – ساعت ۹ الی ۱۶ :

 • نمایشگاه عکس دوره قاجار
 • نمایش فیلم

محل برگزاری: میدان ارک، کاخ موزه گلستان
* بازدید از کاخ موزه گلستان روز اول آبان رایگان است.