لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

امسال توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی “سال تولید ملی ، حمایت از کار و سرمایه ایرانی ” نامگذاری شده است . اما اینکه این تولید ملی در معماری چگونه تحقق پیدا می کند و مسئولیت اجتماعی معماران چیست بحث هایی بود که با مهندس سید علیرضا قهاری رئیس انجمن مفاخر معماری ایران ، مطرح کردیم آنچه در ادامه می خوانید شرح گفتگوی ما با ایشان است