لوگو-انجمن مفاخر معماری ایران-بلاگ

به این دلیل که سال گذشته استان سمنان به عنوان استان برتر در برگزاری مراسم روز معمار برگزیده شده، سال ۸۶ به عنوان سال معرفی استان سمنان به ایرانیان و جهانیان نامگذاری شده است

خبرگزاری میراث فرهنگی – گردشگری – سال ۸۶ به عنوانسال معرفی سمنان به ایرانیان و جهانیان نامگذاری شده است

سعید شریعتی پور، معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان سمنان در گفت و گو با میراث خبر با بیان این مطلب گفت: «این نامگذاری به پیشنهاد انجمن مفاخر معماری ایران و به این دلیل که سال گذشته استان سمنان به عنوان استان برتر در برگزاری مراسم روز معمار برگزیده شده، انجام شده است.»

شریعتی پور گفت برای پیگیری این امر، در ۲۶ فروردین ۸۶ کارگروهی متشکل از هشت کمیته تشکیل شده است.

کمیته طبیعت گردی، آثار و میراث تاریخی، فرهنگی و جشنواره ها، ورزشی، حمل و نقل و اسکان، علمی، امداد و نجات، بهداشت محیط و اطلاع رسانی و تبلیغات از کمیته های یاد شده هستند.

به گفته شریعتی پور برای این کمیته ها رئیس و اعضایی مشخص شده است و قرار است شرح وظایف این کمیته ها برای جلب حمایتو مساعدت سازمان های مرکزی آن ها به زودی تعیین شود.

منبع: خبرگزاری میراث فرهنگی-اردیبهشت ۱۳۸۶

تدوین و آماده سازی برای انتشار در وب سایت : شهره السادات عربشاهی